การเรียนภาษาอังกฤษผ่านโลกไซเบอร์


การเรียนภาษาอังกฤษผ่านโลกไซเบอร์

Learning English through the Cyber

By Kannika Dulpheree

ในปัจจุบันโลกมีความก้าวหน้าการการสื่อสารเป็นอย่างมาก และการสื่อสารต้องใช้ภาษาเป็นสื่อกลาง จะทำให้การสื่อสารมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น และภาษาที่ใช้การเป็นสากลทั่วโลกคือภาษาอังกฤษ เราจะเห็นได้จากที่หลากหลายอาชีพได้มีการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน เช่น ในวงการการศึกษา วงการแพทย์ หรือวงการธุรกิจที่จำเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารกันตลอดเวลา จากการกล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั้น ทำให้เราต้องให้ความสนใจกับภาษาอังกฤษเพื่อที่จะก้าวทันตามยุคสมัยในปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว

เป็นที่รู้กันดีว่าในวงการการศึกษาของประเทศไทยได้มีความพยายามที่จะสนับสนุนนักเรียนในด้านภาษาอังกฤษกันอย่างมากเพื่อจะสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านภาษาที่ดีเพื่อแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ และด้วยนโยบายที่นักเรียนต้องเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่1 ทำให้สถานศึกษาบางแห่งที่ชื่อว่าเป็นนานาชาติได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น หรือบางสถานศึกษาจัดตั้งโครงการด้านภาษาหรือห้องเรียนภาษาที่เรียกว่า "EP" ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน แต่นั่นก็ยังไม่สามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาของนักเรียนเท่าที่ควร และจากการสำรวจจากการสอบ GAT วิชาภาษาอังกฤษ ในปี 2552 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3และ6 พบว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์อยุ่ในระดับต่ำ เมื่อเทียบกับวิชาอื่นๆ จากปัญหาเหล่านี้ทำให้ผู้สอนจะต้องมีการส่งเสริมทักษะด้านภาษาให้นักเรีนได้มีการใช้ทักษะในด้านต่างๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น การ ฟัง พูด อ่าน หรือเขียนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตจริง ซึ่งการเรียนรู้ทักษะเหล่านี้อาจฝึกฝนได้จากโลกโซเซียล นักเรียนสามารถเรียนรู้สิ่งเหล่าผ่านเว็ปไซต์เกี่ยวกับภาษา วิธีการเหล่านี้ถือเป็นวิธีหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนภาษาโดยสามารถเลือกหัวข้อ หรือ เรื่องและกิจกรรมที่ตนเองต้องการเรียนรู้

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น คือต้องไม่จำกัดการเรียนการสอนแค่ในห้องเรียน ต่การเรียนการสอนจะต้องเสริมด้วยระบบสิ่งแวดล้อมที่สามารถเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาต่างๆ เพิ่มเติมให้มากที่สุดตามความสนใจ ความสามารถและความต้องการของแต่ละคน ดังนั้นอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่านักเรียนจะสามารถศึกษา เรียนรู้การใช้ภาษาได้เองตามเว็ปไซต์แต่ผู้สอนก็ควรที่จะศึกษาวิธีหรือแนวทางปรับเปลี่ยนการกิจกรรมการสอนให้เข้ากับยุคสมัยและสามารถส่งเสริมทักษะด้านภาษาให้นักเรียนได้นำไปใช้ประโยชน์อันสูงสุด ได้อีกด้วย

อ.กนกวรรณ นพรัตน์ ครูสาขาภาษาต่างประเทศ

คำสำคัญ (Tags): #english#learning
หมายเลขบันทึก: 589426เขียนเมื่อ 28 เมษายน 2015 02:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 เมษายน 2015 02:15 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

ช่วยกรุณาบอกเว็บ ที่สอน ภาษาอังกฤษด้วยครับ แบบเป็นขั้นตอน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี