เรื่องเล่าระหว่างวันที่ 20 - 24 เมษายน 2558

26 เมษายน. 2558

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหารและผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน. 2558 มีนัดหมายกับ ผบ.เรือนจำหญิงธัญบุรีจะมาพบเพื่อหารือปัญหาผู้ต้องขังที่เรียนหนังสือระดับ ปวช.กับโรงเรียนเอกชนค้างไว้ เพราะสช.ไม่อนุญาตให้ไปเปิดสอนนอกเขตที่ตั้งสถานศึกษา รอแล้วก็ไม่มา แต่ก็ได้งานเอกสารมาก. เที่ยงกินข้าวยำ. บ่ายไปประชุม. ผอ.เขต. ไปโรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เป็นกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ที่สมาคม. ผอ.เขตจัดขึ้น ไม่ได้พักค้างกับเขา เพราะมีงานให้ต้องทำอีกมาก

วันอังคารที่ 21 เมษายน. 2558 เข้าเขตเช้าให้จำลองไปส่งที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์หลักสี่ เพื่อประชุมผอ.เขต.ทั่วประเทศ เช้าฟังนโยบายจากเลขาธิการ กพฐ. ดร.กมล รอดคล้าย เน้นการสรุปงานที่ทำในรอบหกเดือนที่ผ่านมา และแนวทางดำเนินการในอนาคต สพฐ.ทำงานกันหนักจนคะแนน O-NET การประชุมจะเน้นการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน เรื่องการสอบครูผู้ช่วย การรับนักเรียนปีการศึกษา 2558 พบว่าทำได้ดีมีปัญหาน้อย. การป้องกันการละเมิดนักเรียน เตรียมความพร้อมการประเมิน Pizza. และการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณและรองเลขาธิการ นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ เป็นเรื่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม บ่ายสำนักต่างๆ แจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องและหารือข้อปัญหา รับฟังการดำเนินการสอบครูผู้ช่วยจาก ผอ.สพร.และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พร้อมรับมอบคู่มือสอบ. เลิกประชุมไปส่ง ผอ.ศลใจ วิบูลกิจกับ ผอ.ไพบูลย์ ชวรุ่ง ที่สนามบินดอนเมือง. กลับเข้าเขต. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสอบครูผู้ช่วยให้เอกสารไปอ่านเพื่อชี้แจงในการประชุมกรรมการฝ่ายต่างๆ พรุ่งนี้

วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เช้านัดประชุมกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขันมาประชุมที่ห้องประชุมชั้น 3 มีผู้แทน สพฐ. มาสังเกตการณ์ด้วย. มีการวางระบบการรับส่งข้อสอบ. การเปิดซอง การกรอกเอกสารต่าง. ๆ ซึ่งจะมาพร้อมข้อสอบพรุ่งนี้ ดีที่เขาแจกคู่มือมาคนละชุดในที่ประชุม ผอ.เขต เมื่อวาน พอจะชี้แจงกันไปได้ สั่งการให้กรรมการทุกคนแต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติงานจะได้ง่ายต่อการจำแนก อีกประการหนึ่งดูขึงขังดี ก่อนเลิกประชุมเปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อความเข้าใจตรงกัน เป็นอันจบกระบวนการวันสุกดิบ เที่ยงไปกินข้าวผัดกะเพราเป็ดที่ร้านรัชชานนท์ เพราะเหินห่างไปนาน. เป็ดพะโล้ทอดเกลือก็อร่อย.

บ่ายประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ที่ห้องสโมสร มีระเบียบวาระพิจารณาเกี่ยวกับประกาศเกณฑ์เด็กเข้าเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ. การจัดการศึกษาโดยครอบครัว.

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558. เป็นการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ภาค ก. เราจัดสนามสอบ 3 แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส และโรงเรียนอนุบาลว้ดบางนางบุญ. ข้อสอบที่ใช้เป็นความรับผิดชอบของ สพฐ. โดยว่าจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ข้อสอบมาส่งที่สนามสอบเช้ามืดและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรอกระดาษคำตอบไปตรวจในตอนบ่าย. สพฐ.ส่งคณะผู้ติดตามมาตรวจสอบอย่างเข้มข้น. ผมออกเยี่ยมสนามสอบทั้ง 3 แห่ง ทุกอย่างปกติดี เว้นแต่ที่สนามสอบหนึ่ กองอำนวยการไปตั้งอยู่ด้านในสุด ไม่เหมาะสม. ก็เสียใจที่ไว้วางใจไม่ได้ออกมาดูแต่แรก ทุกคนก็บอกว่าไม่เหมาะแต่ไม่มีใครแก้ไข. ปล่อยไปตามที่เขาจัดให้ การทำงานต่ำกว่ามาตรฐานมีบ่อยขึ้น ดูแล้วต่างจากเวลาบวชลูกเห็นเตรียมการละเอียดรอบคอบมาก เที่ยงนัดพรรคพวกเก่าๆ มาทานข้าวกลางวันที่ห้องสโมสร เป็นอาหารพื้นบ้านทางใต้เสีย 80 % ภาคบ่ายเมื่อหมดเวลาสอบวิชาสุดท้ายก็ได้รับรายงานว่ามีคนขาดสอบประมาณ 200 กว่าคน. คนกลุ่มนี้สมัครสอบหลายเขต เขตไหนคนน้อยก็ไปสอบเขตนั้น. ความจริงถ้าทำข้อสอบได้สอบที่ไหนก็ได้ ยังวิตกกังวลว่าจะมีคนรอดจากภาค ก. ไปสอบภาค ข. ได้ทุกเอกหรือเปล่า เพราะมีแต่คนส่ายหน้าว่าข้อสอบยาก

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เช้านี้มีประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตเก็บเงินบำรุงการศึกษา ห้องประชุมไม่ว่างเลยต้องปรับโต๊ะกินข้าวในห้องครัว เป็นโต๊ะประชุม. อนุมัติได้รายการเดียวที่ขอมาคือค่าจ้างครูพี่เลี้ยง ชั้นอนุบาล ส่วนรายการอื่นๆ ดูแล้วเป็นการผลักภาระให้กับผู้ปกครองโดยไม่สมเหตุสมผล จึงไม่อนุมัติ เช่น ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด. ค่าจ้างยาม. เป็นต้น หลังเลิกประชุมคณะนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายครูก็มาประชุมกันต่อ. เป็นการพิจารณาแนวทางเดียวกับที่เคยทำมาทุกครั้ง โรงเรียนแสดงความต้องการวิชาเอก ครูที่ขอย้ายมีวิชาเอกตรงก็จัดลง. หากมีหลายคนก็ดูคะแนนตามเกณฑ์ใครสูงกว่าก็จัดลง. ทำพร้อมกันทั้งในเขตและต่างเขต ไม่ซับซ้อนอะไร มีกรณีย้ายสับเปลี่ยนรายหนึ่ง มีผู้ค้ำประกันเงินกู้ทำหนังสือทักท้วงมาว่าพวกเขาเดือดร้อนแน่ถ้าเรารับย้ายคนนี้ ลองเซ็คข้อมูลดูปรากฏว่า มีภาระผูกพันประมาณ 4 ล้านกว่าบาท ขืนรับมาไม่เป็นอันได้สอนเด็กแน่นอน เพราะเคยมีประสบการณ์มาแล้วในการรับย้ายผู้บริหารโรงเรียนรายหนึ่ง ถึงขนาดมีพนักงานทวงหนี้มานั่งประกบในการเจรจา

บ่ายไปเยี่ยมการอบรมภาษาอังกฤษที่ห้องสโมสร พยายามเล่าประสบการณ์ในการเดินทางไปราชการที่สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี และสหราชอาณาจักร เป็นภาษาอังกฤษให้ผู้อบรมฟัง แบบลูกทุ่งบันเทิง

จากนั้นเขามาตามไปฟังผู้อบรมโน๊ตดนตรีสากลเบื้องต้นด้วยขลุ่ยฝรั่งเป่าขลุ่ยเป็นวง. ที่ห้องประชุมชั้น 3 มี 2 ชุดเป่าชุดละ3 เพลง ก็ถือว่าประสบความสำเร็จ. ผมลงทุนซื้อขลุ่ยฝรั่งมา 1 เลา 3 พันบาท ยังไม่ได้ฝึกเลย. จากนั้นมอบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าอบรม เป็นอันเสร็จภาระกิจ. ลงมาเซ็นแฟ้มเอกสารต่าง ๆ จนเย็นจึงกลับที่พัก

นายกำจัด คงหนู

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  "เรื่องเล่าจากเจ้าพระยา"



ความเห็น (0)