วัดพระเจ้าตนหลวง

วัดนี้อยู่อำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ที่อยู่ภายในวิหาร คำว่าตน ก็หมายถึงองค์พระ และหลวง ก็หมายถึงใหญ่ รวมความว่า องค์พระองค์ใหญ่ นั่นเอง เป็นแหล่งเรียนรู้ ทางศาสนา วัฒนธรรม และทางวิทยาศาสตร์ จะต้องมีการสร้างพระพุทธรูปก่อนแล้วค่อยสร้างวิหารครอบ เพราะองค์ใหญ่กว่าประตูมาก ๆ การสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ทำให้คณะศรัทธา ได้จดจำได้ง่าย เห็นแล้วศรัทธาบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุดสาธารณะความเห็น (0)