วัฒนธรรมองค์กรที่เป็น ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนา

kmsabai
องค์กรที่มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ วัฒนธรรมคุณภาพ วัตนธรรมแห่งความเอื้ออาทร เข้าใจกัน เห็นใจกัน วัฒนธรรมที่คนในองค์กรต่างมีจิตใจที่มีคุณธรรม จริยธรรม

การพัฒนาองค์กร  พัฒนาหน่วยงานที่เราอยู่เป็นความปรารถนาของทุกๆคน  แต่บางครั้งการที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเพื่อไปสู่สิ่งที่เราคิดว่าน่าจะดีกว่า  กลับเป็นเรื่องที่แสนยากเย็น เหมือนการเข็นครกขึ้นภูเขา       สิ่งหนึ่งที่คิดว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคมากที่สุดก็คือ  เรื่องของวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เหมาะสมและไม่เอือต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาแต่กลับเอื้อต่อการเสื่อมถอยหรือเพิ่มปัญหาที่ต้องตามแก้ตลอด 

     -ผู้บริหารไม่สามารถบริหารจัดการองค์ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง

    -การไม่สามารถสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาได้

  เมื่อเรามองเห็นองค์กรหนึ่ง  ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างยิ่ง  ในทางกลับกันก็มองเห็นอุปสรรคมากมาย  จนไม่รู้ว่าเราจะมีความสามารถในการไปเปลี่ยนแปลงอะไรซึ่งคนหลายๆรุ่น  หลายทีมก็พยามมาอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้  ยังคงมีสภาพองค์กรและวัฒนธรรมอย่างทุกวันนี้

       แต่เมื่อได้สัมผัสกับคนกลุ่มเล็กๆที่มีใจ  ที่มีความรู้สึกว่าต้องทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้องค์กรที่เรารักและอยู่มาและสร้างชีวิตให้กับเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาต่อไป    เพื่อเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้  วัฒนธรรมคุณภาพ  วัตนธรรมแห่งความเอื้ออาทร  เข้าใจกัน  เห็นใจกัน  วัฒนธรรมที่คนในองค์กรต่างมีจิตใจที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  การได้สัมผัสองค์กรในความฝันเช่นนนั้นคงจะทำให้ทุกๆคนที่อยู่ในองค์กรมีความสุข  และสนุกสนานในการทำงาน  เพื่อร่วมสร้างสรรค์แต่สิ่งที่ดีกับองค์กร

   มีเรื่องราวอีกมากที่อาจจต้องเรียนรู้  ต้องผ่านไป การทำงานกับคน  เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนมากจริงๆ ทั้งที่บางครั้งชีวิตกลับต้องการความเรียบง่ายและซื่อตรง...............

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธรรมทั้งปวง เป็นอนัตตา

คำสำคัญ (Tags)#วัฒนธรรมองค์กร

หมายเลขบันทึก: 58938, เขียน: 12 Nov 2006 @ 21:50 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 21:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

กำลังเห็นตัวปลาทั้งตัว...ตามรูปของปลาทูบนหัว Blog

..................................

ให้กำลังใจครับ!!!!