มหาพลัง

  ติดต่อ

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2549 ได้เข้าร่วมฟังการปาฐกถาพิเศษเรื่อง "บทบาทนักศึกษากับการพัฒนาสังคม" โดย ฯพณฯ นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ในการสัมมนาสภานิสิต-นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13  ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รู้สึกทับใจมาก ท่านสามารถอธิบายได้อย่างเชื่อโยง เข้าใจง่ายและมีคุณค่ามากสำหรับการทำงานของตนเอง "พลังที่ปรากฏ ที่เกี่ยวพันระหว่างมนุษย์ นักศึกษา อาจารย์ พนักงาน ผู้บริหาร รวมเป็นมหาพลัง" มหาพลังจึงเกี่ยกับตนเอง เกี่ยวกับคนอื่น และเกี่ยวกับส่วนรวม ซึ่งหากเราสอดประสานทั้ง 3 ส่วนก็จะก่อให้เกิดมหาพลัง หากมีการยื้อแย้งกัน ไปกันคนละทิศการจะเกิดมหาพลังก็จะเชื่องช้า ซึ่งการที่เราจะแสดงพฤติกรรมที่สอดประสานระหว่างตนเอง คนอื่นและส่วนรวมเราจะแสดงภายใต้จิตสำนึกที่มีทั้งต่อตนเอง คนอื่นและส่วนรวม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
จิตสำนึกที่สอดคล้องคือ
1. จิตสำนึกพอเพียง การคำนึงถึงประโยชน์ไม่มาก
2. จิตสำนึกรักคนอื่น การมีหัวใจความเป็นมนุษย์
3. จิตสำนึกเราเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมหรือรักส่วนรวม
4. จิตสำนึกเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
5. จิตสำนึกเรารักชุมชน
การคิดเป็นทั้งหมดทำให้เรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกัน เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน ความสุขทุกข์ของคนอื่นเป็นสุขทุกข์ของเรา การที่เราคิดเช่นนี้ทำให้คนรักส่วนรวม
การจะพัฒนาจิตสำนึกที่เพียงพอ รักคนอื่น รักส่วนรวม มี 3 วิธี
1. ทำให้จิตอยู่ในภาวะสงบ ซึ่งจะเกิดสิ่งดีๆ ขึ้นมาโดยธรรชาติ คิดดี พูดีก็จะทำให้เกิดจิตสำนึกที่ดี
2. การฝึกจิต มี 2 วิธี คือแบบเทคนิคและแบบธรรมชาติ  แบบเทคนิคก็คือการทำสมาธิ ซึ่งยากที่จะเรียนรู สำหรับวิธีแบบธรรมชาติเป็นการตั้งจิตให้สงบ พิเคราะห์ พิจารณาในการทำงานเกิดสัมผัสปฏิบัติ จิตสำนึกต่อตนเอง
3. การเรียนรู้จากการปฏิบัติ เป็นการเรียนรู้ร่วมกันในการทำกิจกรรม สร้างสมสติปัญญา ความเข้าใจ
ปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จคือ การลงมือทำ ถ้าเพียงการถกเถียงก็ไม่ก่อประโยชน์อะไร เพียงการเล่นคำ เล่นพวก การลงมือทำก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง เห็นเอง เกิดการเรียนรู้จากการกระทำ เกิดสติปัญญา ซึ่งถ้าเรียนรู้การทำดี จิตสำนึกก็จะดีและมีคุณค่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาองค์กร

หมายเลขบันทึก: 58934, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:19:48+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ปรับใช้ในการทำงาน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

การลงมือทำ ก่อให้เกิดประโยชน์ เห็นเอง เกิดการเรียนรู้จากสติปัญญา เกิดประสบการณ์ การเรียนรู้การทำดี ก็จะเกิดจิตสำนึกดี จริงด้วยเนอะ อ่านแล้ว ได้ประโยชน์ ได้คิดไตร่ตรอง