ชีวิตที่พอเพียง ๒๓๙๘. อนาคตของระบบหลักประกันสุขภาพ


ศ. นพ. อภิวัฒน์ มุทิรางกูร ได้เขียนเผยแพร่แนวคิดเรื่องความต่อเนื่องยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพ ของไทยไว้อย่างน่าสนใจมาก ที่นี่ผมจึงนำมาเผยแพร่ต่อ

และขอย้ำว่า เรื่องทำนองนี้ ต้องมีการเรียนรู้และปรับตัวสูงมาก โชคดีที่ประเทศไทยเรามีองค์กร/หน่วยงาน ที่เข้มแข็ง ทำหน้าที่วิจัยสนับสนุนการปรับตัวนั้น ในระบบสุขภาพ ในขณะที่ ในระบบที่สำคัญอื่นๆ เช่น การศึกษา เกษตร สิ่งแวดล้อม เราไม่มี หรือมีก็ไม่เข้มแข็งวิจารณ์ พานิช

๒๓ มี.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)