4นบีฮูด Hud Prophet


อัลลอฮฺให้มากล่าวเตือนกลุ่มชนของท่านให้หันกลับไปกราบไหว้พระเจ้าองค์เดียว คืออัลลอฮฺ

بِـسْـــمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِـيْــمِ

4ประวัติท่านนบีฮูด

Nabi Hood

نَبِيِ هُوْدُ

กลุ่มชนของนบีฮูด (อ. [1]) มีชื่อว่า ชาวอ๊าด พวกเขาอาศัยอยู่ในเมืองที่มีชื่อว่า อิรอม ผู้คนในสมัยท่านนบีฮูด (อ.) สักการะเทวรูปกัน พวกเขาสร้างเทวรูปขึ้นมาเองและพวกเขายังเชื่อว่าเทวรูปเหล่านั้นจะทำให้พวกเขาได้ดี พร้อมกับปกป้องพวกเขาจากมารร้าย และให้สิ่งต่างๆตามที่ขอได้

ท่านนบีฮูด (อ.) ถูกบัญชาใช้จากอัลลอฮฺให้มากล่าวเตือนกลุ่มชนของท่านให้หันกลับไปกราบไหว้พระเจ้าองค์เดียว คืออัลลอฮฺ (ซ.บ. [2]) และกล่าวกับพวกเขาอีกว่าอัลลอฮฺเท่านั้นเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายและพระองค์เท่านั้นที่ทำให้พวกเขาได้ดีและปกป้องพวกเขาจากมารร้ายได้

บรรดาชาวเผ่าอ๊าดปฏิเสธคำเรียกร้องของท่านนบีฮูด (อ.)พร้อมกับกล่าวว่า : เจ้าเป็นพวกโง่เขลาเบาปัญญา และเจ้าก็เป็นจอมโกหก พวกเราไม่เชื่อว่าเจ้าคือศาสนทูตของพระเจ้า

ท่านนบีฮูด (อ.)กล่าวกับพวกเขาว่า : เราไม่ได้โกหก เราคือศาสนทูตของอัลลอฮฺจริง ๆ พระองค์ทรงบัญชาให้ข้ามาเรียกร้องให้พวกท่านเคารพภักดีอัลลอฮฺ (ซ.บ.) และให้ข้าสั่งสอนพวกท่านด้วย หากพวกท่านทำตามคำสั่งของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) พวกท่านจะได้พบกับความสำเร็จ

ชาวเผ่าอ๊าดไม่ยอมรับคำสั่งสอนของท่านนบีฮูด (อ.)โดยเฉพาะบรรดาหัวหน้าเผ่า เนื่องจากคำสั่งสอนของนบีฮูด (อ.) จะทำให้ผลประโยชน์ที่จะได้รับสูญเสียไป พวกเขากล่าวกับนบีฮูด (อ.)ว่า เจ้าไม่เห็นนำหลักฐานหรือสัญลักษณ์ใด ๆ มาพิสูจน์ให้พวกเราได้เห็นถึงความสัจจริงของคำพูดของเจ้าเลย ดังนั้นเราจะไม่ยอมเลิกเคารพบูชาเทวรูปของเราอย่างเด็ดขาด และเราจะกล่าวขอให้บรรดาเทวรูปเหล่านี้มาทำร้ายเจ้า

นบีฮูด (อ.)กล่าวกับพวกเขาว่า สิ่งที่ข้านำมาบอกกับพวกเจ้าเป็นเรื่องจริงทั้งหมด แต่ถ้าหากพวกเจ้ามีความสัจจริง หรือบรรดารูปปั้นที่พวกเจ้าสักการะมีความสามารถจริง ก็จงบอกให้บรรดารูปปั้นเหล่านั้นมาทำร้ายข้าเถิดเพราะข้าไม่ได้เกรงกลัวรูปปั้นเหล่านั้นเลยแม้แต่น้อย และข้าก็เชื่อว่าอัลลอฮฺจะทรงคุ้มครองและปกป้องภัยให้กับข้า

พวกเขาไม่สามารถทำอะไรนบีฮูด (อ.)ได้ แต่พวกเขาก็ยังไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งสอนของนบีฮูด (อ.) พร้อมทั้งยังกลั่นแกล้งนบีฮูด (อ.) ต่าง ๆ นานา แต่นบีฮูด (อ.) ก็ยังอดทนสั่งสอนพวกเขาต่อไป แต่เมื่อท่านนบีเห็นว่าท่านไม่สามารถที่จะชักจูงพวกปฏิเสธเหล่านั้นเข้ามาเคารพภักดีกับอัลลอฮฺได้จึงขอดุอาต่ออัลลอฮฺให้พระองค์ทรงช่วยเหลือ อัลลอฮฺได้มีคำสั่งให้นบีฮูด (อ.) ไปกล่าวตักเตือนเป็นครั้งสุดท้าย โดยกล่าวว่า อัลลอฮฺทรงสั่งใช้ให้ข้ามาตักเตือนพวกเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายให้พวกเจ้าทั้งหลาย ออกห่างจากการเคารพภักดีเทวรูปและหันมากราบไหว้อัลลอฮฺเพียงองค์เดียวเท่านั้น หากยังไม่เชื่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.)จะทรงลงโทษพวกเจ้าอย่างแน่นอน

ชาวเผ่าอ๊าดกล่าวกับนบีฮูด (อ.)ว่า : พวกเราไม่เชื่อคำพูดของเจ้าหรอก เจ้าจะให้พวกเราหยุดเคารพบูชารูปปั้นได้อย่างไร ในเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเรา ถ้าหากเจ้าพูดจริงก็ให้พระเจ้าของเจ้าลงโทษพวกเราเถิด

เมื่อนบีฮูด (อ.) เห็นว่าพวกเขาไม่ยอมรับคำสั่งสอนของท่านอย่างแน่นอนจึงกล่าวกับพวกเขาว่า ดังนั้นพวกเจ้าก็จงรอรับการลงโทษจากอัลลอฮฺเถิด

หลังจากนั้นต่อมาเกิดภัยแล้งอย่างหนักในเผ่าอ๊าด ฝนไม่ตกเลยเป็นเวลา 3 ปีนบีฮูด (อ.) ออกมาเรียกร้องชาวเผ่าอ๊าดอีกครั้งโดยกล่าวว่า การลงโทษของอัลลอฮฺกำลังใกล้เข้ามาแล้ว หันกลับมาสู่อัลลอฮฺเถิด และขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺในความผิดบาปที่พวกเจ้าได้กระทำเอาไว้ อัลลอฮฺคือผู้ทรงเมตตา และเป็นผู้ทรงให้อภัย ถ้าหากพวกเจ้าขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.)พระองค์จะทรงทำให้ฝนตกลงมาอีกครั้ง และจะทำให้ผลผลิตของพวกเจ้ากลับมาได้ผลดีอีกครั้ง

แต่ชาวเผ่าอ๊าดยังปฏิเสธคำเรียกร้องของนบีฮูด (อ.) เหมือนเดิม และยังเชื่อว่าบรรดาเทวรูปที่พวกเขาบูชาจะเป็นผู้ช่วยเหลือพวกเขาเอง แต่ทว่าในหมู่ผู้ปฏิเสธมีบางคนเชื่อในคำเรียกร้องของนบีฮูด (อ.) ด้วย พวกเขาเหล่านั้นมาหานบีฮูด (อ.) และได้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.)

ต่อมาอัลลอฮฺทรงสั่งใช้ให้นบีฮูด (อ.) และบรรดาผู้ศรัทธาอพยพออกจากเมืองอิรอม และให้หนีห่างจากชาวเผ่าอ๊าดโดยอัลลอฮฺจะทรงลงโทษผู้ปฏิเสธ

เมื่อนบีฮูด (อ.) และบรรดาผู้ศรัทธาได้อพยพออกจากเมืองอิรอมและชาวเผ่าอ๊าดแล้ว อัลลอฮฺได้ส่งลมพายุที่รุนแรงที่สุดมาในพื้นแผ่นดินเมืองอิรอม ลมพายุที่รุนแรงได้พัดพาบ้านเรือน พร้อมทั้งเรือนร่างของพวกเขาปลิวว่อนไปในท้องฟ้า และตกลงฟาดกับพื้นดินจนเสียชีวิตทั้งหมด

لااله الاالله – ลา อิ้ ลา หะ อิ้ล ลัลลอฮุ – ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ

เรียบเรียงโดยฮัจญีอิสมาอีล อานนท์ เพ็ญพันธ์ aswasal@gmail.com


[1] อ. ย่อมาจากคำภาษาอาหรับว่า "อาลัยฮิ วะ ซัลลัม" แปลว่า ขอความศานติแด่ท่านนบีนุฮ์ด้วย (นบีคือศาสดาที่ไม่ได้รับคัมภีร์มาเทศนาปวงประชา

[2] ซ.บ.ย่อมาจากภาษาอาหรับว่า ซุบฮา นัลลอฮุ วะ ตะอาลา แปลว่า อัลลอฮฺเป็นผู้บริสุทธิ์จากมลทินทั้งปวง

หมายเลขบันทึก: 589187เขียนเมื่อ 21 เมษายน 2015 22:30 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 เมษายน 2015 00:48 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี