แม่ มีส่วนร่วมในงานวิจัย

กิจกรรมกับผู้สูงวัย ด้วยการพูด คุย ฟัง สัมผัส สุขเล็กๆ ที่ทำได้บ่อยๆ นะครับ

สวัสดีครับ

วันนี้ขอนำเสนอภาพกิจกรรมของแม่ผม

แม่ เป็นส่วนร่วมในการทำงานวิจัย

แม่ เพลิดเพลิน

แม่ ไม่เบื่อ ไม่เหงา

แม่ ได้ออกกำลัง เล็กๆน้อยๆ ตามโอกาส

แม่ ช่วยผม บรรจุอุปกรณ์และเครื่องใช้ ที่ผมจัดเตรียมไว้ขอบคุณแก่อาสาสมัคร ที่ร่วมบริจาคน้ำดี (น้ำดี คือ น้ำที่อยู่ในถุน้ำดี ที่อยู่ภายในตับของเรา ซึ่งทำหน้าที่ช่วยย่อยไขมัน)
ดูหน้าตา ครับ

สนุก กับงานที่ได้รับมอบหมาย มาก


ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยของผม

เป็นการตรวจหาสารบ่งชี้ทางชีวภาพในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี


กิจกรรมกับผู้สู่งวัย

พูด คุย ฟัง สัมผัส สุขเล็กๆ ที่ทำได้บ่อยๆ นะครับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า ซำปะปิความเห็น (1)

มีความสุขเลยนะคะ คุณแม่