สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๒๑) ครูแพทย์เชียงใหม่

"คือผู้ใหญ่ ใจดี มีเมตตา

คือครูแพทย์ ทรงคุณค่า มหาศาล

คือผู้ให้ ใจบุญ เกื้อหนุนทาน

คือผู้สาน งานโลหิต ศิษย์ได้ดี

คืออายุรแพทย์ คนดี มีคุณค่า

คือหัวหน้า กล้าทำ นำศักดิ์ศรี

คือหมอใหญ่ ใจเพชร เก็จมณี

คือครูดี ชื่อบุญสม ชัยมงคล"

5/4/58

มุทิตาจิตในโอกาสครบรอบ 80 ปี

รศ. พญ. บุญสม ชัยมงคล

อดีตอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)