การเลือกห้องเรียนมัธยมปลาย

ช่วงปลายปีอย่างนี้ คิดว่าหลายครอบครัวก็กำลังเผชิญกับเรื่องการสอบขึ้นชั้นเรียนของลูก บ้านเราก็เช่นกัน อิมมี่กำลังจะต้องขึ้น ม 4 หลักการของบ้านเราชัดเจนอยู่แล้วว่า ลูกต้องอยู่กับเราจนกว่า จะจบ ม. 6 เพราะ เราต้องการบ่มเพาะความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ให้เขาพร้อมก่อนที่จะต้องไปใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องไปจากเราอยู่ดี เพราะฉะนั้นให้เขาอยู่กับเราให้นานที่สุดไปก่อน

อิมมี่เขาอยากเรียนที่ ร.ร.เดิม และเขาก็มีสิทธิ์ได้อยู่วิทย์-คณิตอยู่แล้ว เพราะเกรดเฉลี่ยถึง แต่ที่ทำให้บ้านเราต้องใช้เวลาคุยกันอย่างสุนทรีย คือการรับฟังทุกด้าน ในการตัดสินใจว่า จะเลือกอันดับของการสอบอย่างไร อิมอยากอยู่ห้อง พสวท. ตามความรู้สึกของเขา แต่ในฐานะของพ่อแม่ เรามีหน้าที่ในการช่วยเหลือให้การเลือกของเขาเป็นไปอย่างถูกต้อง รอบคอบ โดยเราก็เป็นผู้ศึกษาในรายละเอียด และชี้ให้เขาเห็นว่า สิ่งที่แตกต่างระหว่างโครงการต่าง ๆ นั้นคืออะไร เขาจะต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง และให้เขาตัดสินอีกครั้งว่าจะเลือกโครงการไหน แม้ร.ร.จะบอกว่าโครงการ MOU เป็นห้อง King ที่เขาจะเลือกเด็กเก่ง ๆ ไปอยู่ด้วยกัน แต่อิมมี่ก็ไม่ชอบบางวิชาที่เรียน สุดท้ายเราก็ให้เขากลับไปคิด และบอกเขาว่าเราเคารพในการตัดสินใจของเขา เพราะเขาเป็นผู้เรียน วันรุ่งขึ้นอิมก็ส่งใบสมัครไป โดยเลือก พสวท. เหมือนเดิม และจะมีการสอบในวันที่ 2 มีนาคมนี้ ซึ่งไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร พวกเราก็ยอมรับได้ แต่สิ่งที่เราเรียนรู้คือ ครั้งนี้ เราได้ทำให้เห็นว่า การตัดสินใจเรื่องสำคัญนั้น เราได้ผ่านการพูดคุยที่เคารพซึ่งกันและกัน เป็นการตัดสินใจที่ทุกคนมีความสุข ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร เราจะร่วมกันเผชิญกับมันไปด้วยกัน

หมายเหตุ

เป็นบันทึกที่เราเขียนไว้ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 57 แต่ยังไม่ได้นำมาลง

แต่ตอนนี้เวลาได้ผ่านมา 1 ปีกับ 2 เดือนแล้ว อิมมี่ได้เรียนที่ห้อง พสวท. ตามที่เขาต้องการและมีความสุขดี เปิดเทอมก็ขึ้นม. 5 แล้ว

เขามีความสุขในการอยู่ห้องนี้ มีเพื่อนกลุ่มใหญ่ มีผลการเรียนที่ OK แม้ไม่ใช่ 4 ทุกตัว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Im 's Storyความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้เป็นประสบการณ์เลยครับ

ขอบคุณมากๆครับ