​"วันสังขารล่องบ้านเฮา...ฮยะหยังกั๋นพ่องจ่ะ"

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"วันสังขารล่องบ้านเฮา...ฮยะหยังกั๋นพ่องจ่ะ"

….

วันสังขารล่อง ตี่เฮาฮ้องกั๋น เป๋นวันสำคัญ ต่อท่านบ่อหน้อย

จุดประทัดกั๋น ไล่ขันติดต้อย สังขารไปดอย ป่าฮก

เก็บกวาดบ้านกั๋น เสื้อสันท่านป๊ก ห่อไว้อยู่ใกล้ ทวารา

ตี่หลับตี่นอน มุ้งหมอนแถมหนา หิ้งพระบูชา ฮักษากั๋นได้

วันนี้สำคัญ หันกั๋นเหนือใต้ วันผู้สูงอายุไง ปี่น๊อง

รวมญาติประสาน วงศ์วานพวกพ้อง อยู่ไกล๋มาใกล้ ได้นา

สงน้ำป่ออุ๊ย แม่ใหญ่พ่องหนา หอมแก้มวันทา ขอสูมาเจ้า ๆ

.......

"พี่หนาน"

๑๓/๔/๒๕๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์ กลอน โคลง ฉัน ค่าวความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีวันปีใหม่ไทย มีความสุขเยอะ ๆ จ้าาพี่หนาน