​"ปู่สังขาร...นั่นเป๋นไผ?"

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"ปู่สังขาร...นั่นเป๋นไผ?"

...

เสียงปื๋นประทัด หลายนัดติ๊ดกั๋น ฮยิงกั๋นเมามัน ไก่ขันบ่อได้

สังเกตผ่อหมา ตี่อยู่ลุ่มใต้ ปื้นเฮือนหกไป ไกล๋นัก

ไล่ล่องสังขาร วงศ์วานตี่พัก อยู่กิ๋นกั๋นหั้น เมินมา

หนีไปหื้อป๊น หมู่คนเต๊อะหนา เจ๊บไข้อย่ามา เข้าหาติดใกล้

แต่ปู่สังขาร ใจ่ผ่านไปได้ อยู่กั๊บตั๋วใคร ปี่น๊อง

คือตั๋วร่างก๋าย ครอบนายพวกพ้อง ตี่เปลี่ยนแปลงใต้ เวลา

ละอ่อนต๋อนเจ๊า ขวายหนุ่มศึกษา บ่ายใหญ่งานมา แลงก่าคนเฒ่า

สังเกตผ่อกั๋น หื้อหมั่นเต๊อะเจ้า สังขารของเฮา นี่ละ

ไล่ไปตังไหน อยั่งใดซะป๊ะ บ่อหนีไปได้ สักครา

มีกั๋นเต๋มล้น ทุกคนแต๊หนา แม้แต่ครูบา พระสงฆ์องค์เจ้า ๆ

...

ไล่จ๊ะใดมันกะบ่อไปดอกครับ...ปู่สังขารหน่ะ...เพราะมันอยู่กั๊บเฮาตลอด...อิอิอิ

"พี่หนาน"

๑๓/๔/๒๕๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์ กลอน โคลง ฉัน ค่าวความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

บ่าฮู้เจ้า..ที่แน่ๆนั่นต้องเพี้ยวบ้านให้สะอาด สระผมในแม่น้ำ และที่สำคัญตื่นเจ๊าๆเพื่อมาดูสังขารจะหาบสิ่งของล่องแม่น้ำ ..คนเฒ่าจู้เฮาก่อหา...