ในมุมมองของ....ครูมะเดื่อ....ตอนที่ ๓ "ทฤษฎีบริหารการศึกษา : ตีให้แตกแล้วแยกปกครอง"


ไม่มีโรงเรียนไหนดี ถ้า ผู้บริหารแย่ ไม่มีโรงเรียนไหนแย่ ถ้า ผู้บริหารดี

ย่างที่คุณมะเดื่อได้พูดมาแล้วว่า การบริหารงานบุคคล เป็นงานที่ยากยิ่งที่สุด

ในการบริหารงานทั้ง 4 งานของโรงเรียน ( รวมทั้งทุกหน่วยงานน่ะแหละ) เพราะ " คน"

มีชีวิต มีความคิด มีการกระทำ ผิดกับอีก 3 งาน ที่นอกจากไม่มีชีวิตแล้ว

ก็ยังต้องอาศัย " คน" ในการดำเนินการ


แต่....ผู้บริหารก็จะต้องคำนึงถึงธรรมชาติของคนที่มีทั้ง x และ y ที่ผู้บริหารจะต้องอาศัย

ความเป็นผู้นำของตน มองให้ออกว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนนั้น เป็นคนประเภทใด สมควร

ที่จะให้รับผิดชอบงานใด จึงจะประสบผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพเรื่องหนึงที่นับว่าเป็นเรื่องสำคัญยิ่งของการบริหารงานบุคคล ที่ผู้บริหารจะต้อง

คำนึงถึงตลอดเวลาก็คือเรื่อง " ขวัญและกำลังใจ" เป็นธรรมชาติของคนทุกคน

ไม่ว่าจะมีฐานะการงานอะไร หากมีขวัญ มีกำลังใจ ในการทำงานแล้ว ก็จะ

ยินดี เต็มใจที่จะทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ อย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ

ทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขวัญและกำลังใจจากผู้บังคับบัญชาของคนการทำงานของหลายต่อหลายคนโดยเฉพาะที่เห็นได้ชัดก็คือ หน่วยงานราชการ

ที่มักจะมี " ปรากฏการณ์แปลก ๆ" ในการทำงาน เมื่อถึงฤดูกาล " เลื่อนขั้น" เงินเดือน

เรามักจะได้ยินได้ฟังเสมอว่า ในการพิจารณาบำเน็จรางวัลพิเศษ " ๒ ขั้น" มักจะมี

การขุ่นเคือง ขัดใจ เกิดขึ้นระหว่างผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น ๆ บางครั้งรุนแรง

ถึงขั้นทะเลาะเบาะแว้ง โกรธขึ้งกันระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังตับบัญชา หรือ ผู้ไปฏิบัติ

งานด้วยกันเองผู้บริหารที่ " หารลงตัว " มักจะวางระเบียบ หรือข้อปฎิบัติไว้ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

เป็นการบอกล่วงหน้าว่า หากปฏิบัติตนแบบนี้ ก็เรียกว่ามีผลงานดีตามเกณฑ์สมควร

ที่จะได้รับบำเหน็จรางวัลพิเศษไป หรือ บางที่ที่มีบุคลากรในหน่วยงานน้อย ก็ใช้

ระบบ "หมุนเวียน" กันไปตามลำดับ ... วิธีการดังกล่าวนี้ จะช่วยลดความตึงเครียด

ในการพิจารณาขั้นไปได้ แต่....ก็นั่นแหละ ตังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า คนมี ๒ แบบ

คือ x กับ y คนที่ไม่ขยัน ( แบบ x ) ก็จะ " ขยัน" อย่างยิ่ง เพื่อที่จะได้มีผลงาน

ตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่พอได้รับบำหเน็จไปแล้ว " นิสัยถาวร " ก็ย่อมจะปรากฏ ต่อไปคำว่า...ขวัญหรือกำลังใจ ไม่ใช่อยู่ที่การพิจารณาขั้นประจำปี

เท่านั้น ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำ และฉลาด จะไม่นำเรื่องนี้มาเป็นเครื่อง

"ต่อรอง" กับบุคลากรในหน่วยงาน จนทำให้เกิดเป็นปมปัญหา

ที่แก้ไม่ตกได้ในอนาคต .... แต่จะต้องนำมาเป็นเครื่องเสริม

สุดท้ายของการดำเนินการสร้าง " ขวัญและกำลังใจ"ผู้บริหารงานที่ยึดหลัการบริหารงานโดยใช้ " ธรรมาภิบาล" ตลอดเวลานั้น จะทราบดีว่า

หลักการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรนั้น ทำได้ตลอดเวลา ทำได้ไม่ยาก

หลักแห่งความเสมอภาค ไม่ลำเอียง ไม่ว่าด้วยเหตุุใด ๆ ก็ตาม การใช้หลักของ

ประชาธิปไตยที่อยู่บนหลักของเหตุผล และความถูกต้อง ตลอดจนความเอื้อเฟื้อ

แบ่งปัน ใส่ใจ ไถ่ถามทุกข์สุขและความเป็นกันเอง ไม่คิดว่าตนเป็น " เจ้านาย"

ไปเสียทุกเรื่อง ย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า การให้บำเหน็จรางวัลตนที่ทำงานด้วยใจ หวังผลสำเร็จของงาน ย่อมมีความยินดี และพอใจกับความ

สำเร็จนั้น และถือว่า เป็นบำเหน็จรางวัลเหมือนกัน.........ในชีวิตราบชการของ

คุณมะเดื่อ ยินดีกับรางวัลที่เกิดจากความสำเร็จของงานนั้น .... คุณมะเดื่อ

เคย " ปฏิเสธ" บำเหน็จรางวัล ๒ ขั้น ที่ผู้บริหารมอบให้ ไป " ๒ ครั้ง"

ด้วยเหตุผลที่ว่า รางวัลและความยินดีของคุณมะเดื่อ อยู่ที่ได้ทำงาน

และที่ได้เห็นความสำเร็จของงาน ได้เห็นองค์กรนี้ก้าวหน้าไปทันเทียม

กับที่อื่น ๆ อีกอย่าง ผู้บริหารควรนำบำเหน็จรางวัลนี้ให้กับน้อง ๆ ที่

เงินเดือนน้อยกว่า แต่ต้องรับผิดชอบงานเท่า ๆ กับคุณมะเดื่อ

มิใช่ว่า น้อง ๆ เหล่านั้น เขาไม่เก่ง เขาไม่มีผลงาน " คนเราเก่งและ

มีความสามารถเท่ากัน แต่คนละด้าน ผู้บริหารไม่ควร เอางาน

ของคน ๆ หนึ่งไปเป็นตัวตั้ง เพื่อจะวัดงานของคนอื่น ๆ "ผลในการปฏิเสธทั้ง ๒ ครั้งก็คือ ผู้บริหารโมโหมาก เพราะต้องรื้อทำเอกสารใหม่

ทั้งหมด และนับแต่นั้นมา คุณมะเดื่อก็ยังไม่ได้ ๒ ขั้นอีกเลย (พอดีเป็นช่วง

เปลี่ยนผู้บริหารใหม่) ที่เล่ามานี้ ไม่ใช่จะยกย่องตนเองแต่อย่างใด และไม่คิดจะ

ถือเอาการะกระทำของตนเองให้เป็น ตัวอย่างของใครนะ เพราะ "จุดยืนของใคร

ก็ของมัน " แต่เพราะต้องการจะบอกว่า บางครั้ง รางวัลในการทำงานของคนเรา

ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเป็น " ตัวเงิน" แต่อย่างไร แต่มันขึ้นอยู่กับความพอใจ

และความสุขในการทำงานสงกรานต์นี้ ขอให้มีความสุขสนุกกันทั่วหน้านะ

สำหรับคุณมะเดื่อ จองหน้าคุอม ฯ ตลอดสงกรานต์ล่ะจ้าา

แล้วมาติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะหมายเลขบันทึก: 588848เขียนเมื่อ 13 เมษายน 2015 09:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 ธันวาคม 2015 15:44 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (6)

ขอให้มีความสุข..สงกรานต์เล่นน้ำสงบเย็น..เป็นประโยชน์...เจ้าค่ะ...

สวัสดีจ้ะยายธี สงกรานต์นี้ คุณมะเดื่อนั่งเฝ้าคอมฯ มา 2 วันแล้วจ้ะ

งานด่วนสุด ๆ กะให้เสร็จวันนี้ พรุ่งนี้จะได้มาทำบุญ ก่อพระทรายส่งท้ายสงกรานต์

กะเบาได้บ้างจ้าา ขอบคุณสำหรับกำลังใจจ้าา

ชื่นชมเสมอนะครับ..สุขสันต์วันสงกรานต์นะครับ

ขอชื่นชมคนที่ทำงานเพื่องาน มีความสุขที่งานสำเร็จ อย่างครูมะเดือนะคะ

หาได้ยากค่ะ

สวัสดีปีใหม่ไทยจ้าคุณมะเดื่อ

ขอให้มีความสุขกับวันหยุดพักผ่อนนี้นะคะ

-สวัสดีครับ

-ตามมาอ่านมุมมองการศึกษา

-สงกรานต์ปีนี้..เก็บภาพและพรจากแม่อุ้ยไข มาฝากครับ

-ขอเคลียร์งานก่อนแล้วจะแจ้งกำหนดการไปนะครับ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี