​"สงกรานต์...วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘"

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"สงกรานต์...วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘"

…….

สิบสามเมษามาบรรจบ

คำรบครบปีกันอีกครั้ง

วันนี้ท่านบอกว่าเหนื่อยจัง

เก็บกวานบ้านยังไม่เสร็จดี

หยากเยื่อหยากใย่มากมายนัก

เสื้อผ้าพากพักดูถ้วนุถี่

ที่หลับที่นอนดูให้ดี

หิ้งพระใช่ซีอย่าลืมกัน

วันนี้สำคัญ "วันสะอาด"

วันที่ "รวมญาติ"ของเรานั่น

"วันสูงอายุ"ขึ้นอีกวัน

"วันรดน้ำ"กันสนุกดี...

.......

"พี่หนาน"

๑๓/๔/๒๕๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์ กลอน โคลง ฉัน ค่าวความเห็น (0)