ยกระดับการลงทุนวิจัยไทย : เครื่องติดที่ภาคธุรกิจเอกชน


นสพ. กรุงเทพธุรกิจ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ หน้า ๒ ลงเรื่อง แนะดัน วาระแห่งชาติ ขับเคลื่อนวิจัยไทย ทะลุ 1% จีดีพี เล่าสาระจากการสัมมนาเรื่อง CEO Innovation Forum 2015 : Driving R&D Investment to 1% of GDP though Public – Private Partnership เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘

ที่น่ายินดีคือ ในปี ๒๕๕๖ ประเทศไทยลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นสัดส่วนร้อยละ ๐.๔๗ ของจีดีพี หลังจากตัวเลขคงที่อยู่ที่ร้อยละ ๐.๒ มากว่า ๒๐ ปี

ตัวเลขนี้ในปี ๒๕๔๙และ ๒๕๕๔ เท่ากับร้อยละ ๐.๒๕ และ ๐.๓๗ ตามลำดับ

โดยตัวเงินคือ ๑๙,๕๔๙, ๔๐๘๗๐, และ ๕๗,๐๓๘ ล้านบาท สำหรับปี ๒๕๔๙, ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๖ ตามลำดับ โดยสัดส่วนการลงทุนของภาคเอกชน คิดเป็นร้อยละ ๔๑, ๕๑, และ ๔๗ ตามลำดับ โดย สวทน. คาดการณ์ว่า ในปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยจะลงทุนวิจัย ๑๓๐,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑ ของจีดีพี และเอกชนลงทุนร้อยละ ๗๐

ผมเองคิดว่า บรรลุเป้าหมายในปี ๒๕๕๙ สักร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย ก็นับว่าน่าพอใจ

SCG บอกว่า ในปี ๒๕๕๘ งบลงทุนวิจัยของบริษัทจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๑ ของยอดขาย คือลงทุนวิจัย ๔,๘๙๐ ล้านบาท

ขอแสดงความยินดีต่อท่าน รมต. พิเชฐ และ สวทน. ที่ทำงานส่งเสริมการวิจัยในภาพใหญ่ได้ผล


วิจารณ์ พานิช

๓ มี.ค. ๕๘

บนเครื่องบินการบินไทยไปสิงคโปร์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)