"ใครให้เรา...ได้เท่านี้?"

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"ใครให้เรา...ได้เท่านี้?"

......

มือใคร ไกวเปล เห่กล่อม

ผ้าอ้อม เปลี่ยนซัก นักหนา

หิวร้อง คอยป้อน ข้าวปลา

อ้อนคอย กล่อมพา หลับนอน

มือใคร เคยโอบ เคยอุ้ม

มือใคร อ่อนนุ่ม ดั่งหมอน

มือใคร สอนเขียน ก่อนนอน

มือใคร จับรับพร ไหว้ทุกวัน

ตาใคร อาทร อ่อนโยนนัก

ตาใคร รินความรัก ส่งความฝัน

ตาใคร สืบสาย ถ่ายสัมพันธ์

ตาใคร ผูกพัน มั่นวิญญาณ์

ตาใคร แตะต้อง อยู่เต็มตื่น

ตาคู่ ชมชื่น ปรารถนา

ห่วงใย แม้ไกล จากสายตา

ห่วงหา ไม่ยอม หลับผ่อนคลาย

พอหัวใจ เริ่มรู้ มิใช่เล่น

รู้เช้า รู้เย็น รู้ความหมาย

แต่เล็ก เติบใหญ่ ให้ร่างกาย

รักยังฉาย โดดเด่น อยู่เย็นตา

แม่ไง อยู่ใน ใจตลอด

ได้กราบ ได้กอด ท่านตรงหน้า

ครานี้ สงกรานต์ เวียนผ่านมา

ลูกยา สงน้ำให้ แม่ใจดี

...............

หมายเหตุ

เขียนดัดแปลงจากบันทึกของคุณหมอเปิ้ล ที่แต่งโดย นพ.สมพนธ์ นวรัตน์... https://www.gotoknow.org/posts/584562

ปรับแก้ไขให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันครับ

....

"พี่หนาน"

เขียนเมื่อ 7/4/2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์ กลอน โคลง ฉัน ค่าวความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณกำลังใจจากสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านต่อไปนี้มากนะครับ...

  • ยายธี
  • บุษยมาศ
  • ส.รตนภักดิ์
  • GD
  • ดารนี ชัยอิทธิพร
  • ….. อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/588614