สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๐๑) สวรรค์อนันต์วิทยา

"สวรรค์ ปั้นสรรค์ทางสร้างคุณค่า

อนันต์ วิทยาพาไปให้ไพศาล

หนึ่งร้อย กว่าปีมีค่ามาเนิ่นนาน

ยี่สิบ ผ่านศตวรรษพัฒนา

ปี นี้เชิญชวนให้ศิษย์ได้กลับ

วิถี สนับสนุนให้ได้ศึกษา

แห่ง ความรู้คู่ศิลปวิทยา

ปัญญา กล้าพาให้ศิษย์ได้ดี"

Morning exercise 27/3/58

งามวงศ์วาน นนทบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)