ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าบริการ AEC 2558


ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าบริการ

ผลกระทบเชิงบวก

1) ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าไปจัดตั้งกิจการให้บริการ ตลอดจนทำงานในประเทศสมาชิกอาเซียนสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ ภาคบริการที่มีศักยภาพ ได้แก่ การท่องเที่ยวและภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ได้แก่ ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรมที่พัก เช่น ธุรกิจแฟรนไชส์ บริการด้านสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล บริการสปา นวดแผนไทย ซึ่งมีความได้เปรียบทั้งในแง่ของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีศักยภาพและราคาที่เป็นธรรม บริการด้านอื่นๆ เช่น ก่อสร้าง ออกแบบ บันเทิง และการซ่อมบำรุง เป็นต้น

2) เป็นแรงหนุนสำคัญที่ช่วยดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในภาคบริการของไทย เป็นการกระตุ้นให้ภาคบริการมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว และก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือระหว่างกัน

3) ผู้บริโภคได้ประโยชน์จากการมีทางเลือกในการใช้บริการมากขึ้นจากการเปิดเสรีภาคบริการในสาขาที่มีการแข่งขันน้อย เช่น บริการโทรคมนาคม หรือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในบางด้าน

ผลกระทบเชิงลบ

1) การเปิดเสรีบางสาขาบริการซึ่งเป็นสาขาที่มีความอ่อนไหวเนื่องจากเกี่ยวข้องกับเสถียรภาพและความมั่นคงภายในประเทศ จึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น ภาคการเงิน ซึ่งไทยยังมิเคยเปิดเสรีมาก่อนขณะที่ประเทศอาเซียนอื่น โดยเฉพาะสิงคโปร์ มีกฎหมายที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติสูงกว่าเมื่อเทียบกับไทย จึงอาจเกิดกรณีนักลงทุนต่างชาติจากประเทศที่มีประสบการณ์ด้านการดำเนินธุรกิจการเงินสูงและแข็งแกร่งกว่าไทยจากประเทศนอกอาเซียนอาศัยสิทธินักลงทุนสัญชาติอาเซียนเข้ามาลงทุนในไทย นอกจากนี้ การออกกฎเกณฑ์และแนวทางกำกับดูแลของไทยยังขาดความชัดเจน ครอบคลุม และรัดกุม ทั้งนี้ สาขาบริการที่กังวลว่าจะได้รับผลกระทบ ได้แก่ บริการโลจิสติกส์ โทรคมนาคม บริษัทสถาปนิกขนาดกลางและเล็ก และสาขาบริการที่ต้องใช้เงินลงทุนและเทคโนโลยีสูง

2) อาจมีการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือของไทยไปประเทศที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และบรูไน โดยเฉพาะสาขาการแพทย์และวิศวกร ทำให้ในอนาคตไทยอาจขาดแคลนแรงงานวิชาชีพที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศในระยะถัดไปและต้องจ้างแรงงานต่างด้าวจากประเทศที่ค่าแรงถูกกว่าเข้ามาซึ่งอาจก่อปัญหาด้านสังคมและเนื่องจากทิศทางนโยบายของไทย คือ การเป็น "รัฐสวัสดิการ" ทำให้งบประมาณของรัฐส่วนหนึ่งจะถูกจัดสรรไปเป็นสวัสดิการของแรงงานต่างด้าว


ที่มา: http://www.scbsme.com/th/business-knowledge/business/193/chance-and-impact

เขียนใน GotoKnow
 โดย 
 ใน :)
หมายเลขบันทึก: 588552เขียนเมื่อ 6 เมษายน 2015 13:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 เมษายน 2015 13:59 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี