"เสียดายภูมิปั๋ญญา ๑๘"

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"เสียดายภูมิปั๋ญญา ๑๘"

....

ยาต้มยาหม้อ...ฮับต่อผ่อหัน...เป็นของสำคัญ...ใจ่มันเรื่องกล้วย

ต้องไปฮิบหา...ดงป่าลุ่มห้วย...หลายหลากตั๋วตวย...ซะป๊ะ

มีประสบการณ์...เมินนานพ่องละ...กว่าจะเก๊บได้...ครบมา

สมุนไพรนี้...คนตี่ฮักษา...หันกั๋นเมินมา...ยากหาตั๋วได้

"หมะโหก"ไผเป๋น...ฮ้อนเย็นลำไส้...บางเตื่อปู้ดใน...ตี่ลับ

อยากจะฮักษา...ก่อมาคำนับ...ฮับเอายาได้...เนอนาย

"แม่ฟุ้ง"เฮานี้...เปิ่นมีแบ่งขาย...สองหม้อคงคลาย...เงียบหายมิดจ้อย

สืบจาก "ป่อถม"...สิ้นลมเร็วหน้อย...เสียดายภูมิฮอย...ป่อนัก

งานวัดงานบุญ...เกื้อกูลฟูมฟัก...ขึ้นกล๋องตี๋ไหว้...บูจา

ป่อถม+แม่ฟุ้ง...คนปรุงฮักษา...สืบสานตั๋วยา...เปิ่งปาท่านได้ ๆ

...

แม่ใหญ่ฟุ้ง ข้างโต เปิ่นอายุเข้าเลขหกสิบป๋ายแล้ว เป๋นครูภูมิปั๋ญญาชาวบ้านของเฮา ด้านเก๊บยาหม้อฮักษาหมะโหก หรือฮักษาริดสีดวงทวารคนนึ่ง...ทุกวันนี้เปิ่นกะยังเก๊บยาเอาไว้อยู่ตลอด...ไผเป๋นโรคนี้ กะลองไปปรึกษาถามไถ่ยาหม้อของเปิ่นเอามาต้มกิ๋นกั๋นได้เน่ออ หม้อหละบ่อเต่าฮือดอกก้าาา...

...

"พี่หนาน"

6/04/2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์ กลอน โคลง ฉัน ค่าวความเห็น (1)

ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะ ฝากติดตามด้วยนะคะ

https://www.gotoknow.org/posts/588574