การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 2 โดยสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (THAPS conference)ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมาก

มาเชียร์การทำงานครับ

ขอบคุณครับ