เรือนจำอุตสาหกรรม ตอนที่ 2 เรือนจำอุตสาหกรรม USA

เรือนจำอุตสาหกรรม USA มีลักษณะที่สำคัญ คือ เรือนจำฯ มีนโยบายเน้นหนักในการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมผ่านโปรแกรมหุ้นส่วน (Partnership Programs) ที่มีการดำเนินงานร่วมกับสมาคมเรือนจำอุตสาหกรรม Tricor โดยสมาคมฯ ทำหน้าที่บริหารงาน เป็นตัวแทนด้านการผลิต การธุรกิจ การเกษตร และแรงงานรับจ้าง ส่วนกิจกรรมโปรแกรมอื่นๆที่ออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง ก็ยังมีการดำเนินงานตามปกติเหมือนเรือนจำโดยทั่วไป ...................................


ความเห็น (0)