ภาษาไทย.......นักเรียนไม่มีอะไรจะตอบคำถาม

ทุกวันนี้ภาษาไทยในความรู้ที่จะต้องรู้ในแต่ละระดับของนักเรียน จากผลการสอบต่าง ๆ ไม่ต้องเอ่ยถึงว่าสอบระดับใด คะแนนเฉลี่ยที่ปรากฏทำให้เกิดความเป็นห่วงภาษาของชาติที่ถูกมองข้ามจากหลายฝ่าย

จากการลองคุยกับนักเรียนในแต่ละระดับ ในความรู้เรื่องภาษาไทย

นักเรียนไม่ตอบ ถามว่าทำไมไม่ตอบ นักเรียนตอบว่าไม่มีอะไรจะตอบ

จากการลองคุยกับครูสอนภาษาไทย(บางคน) ครูก็ไม่ตอบ เหตูผลก็ไม่ได้ถามต่อ

เห็นทีจะต้องทดสอบความรู้ครูสอนภาษาไทยกันทั่วประเทศ

อย่าใช้แบบทดสอบที่เป็นภาษาไทย สำหรับบุคคลทั่วไป

แต่ครูท่านใดสอนภาษาไทย ป.3 ก็นำแบบทดสอบ ป.3 ทำการทดสอบ

หรือถ้าครูท่านใดสอนภาษาไทย ม.4 ก็นำแบบทดสอบ ม.4 ทำการทดสอบ

วิธีการนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านใดลองนำเสนอกับครู

ผลออกมาน่าจะมีว่าครูสอนมาหลายปีแล้วไม่ควรทดสอบ ล้าสมัย ไม่เชื่อใจครูผู้สอน

ถ้าออกมาอย่างนี้ นักเรียนจะไม่มีอะจะตอบคำถามตลอดไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยาสามห่อนำมาแจกจ่ายแบ่งปันความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นคนรักภาษาไทย ดิฉันคิดว่า

ถ้าจะให้เด็กๆ รัก และเก่งภาษาไทย ต้องให้อ่านมาก ไม่มีวิธีอื่น

คนรุนใหม่อ่านน้อยก็รู้น้อย แถมรู้ผิดเพราะอ่านแต่ในเฟส