ความสุขเล็กๆ

วันก่อนได้มีโอกาสทำการทดลอง เกี่ยวกับสนามแม่เหล็กครับ

พอเริ่มทำ ปัญหาก็เกิดขึ้นเลยครับ ผมพยายามแก้ปัญหาดังกล่าวอยู่ 3 วัน

และต้องทำลายกำแพงความคิดของตัวเองอยู่นานเหมือนกัน และสุดท้ายการทดลองก็ประสบความสำเร็จครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Simple teachingความเห็น (0)