Spiritual ที่ปรากฏใน R2R

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ข้าพเจ้าเชื่อเช่นนี้ว่า

ผลงาน R2R บางเรื่องอาจไม่ได้ตอบโจทย์เชิงคลินิก...

แต่ผลการวิจัยที่เกิดกลับไปตอบปัญหาในมิติจิตวิญญาณของผู้ป่วย

ความลึกซึ้งของงาน R2R มีมากกว่าผลงานวิจัยหนึ่งเล่ม

ถ้าเราฝึกมองงานวิจัยที่มากกว่าตัวเลขที่ปรากฏ...และสถิติที่ยืนยัน

เราจะเห็นความงดงามของงานวิจัยชิ้นนั้นๆ

เพราะได้บอกถึงเรื่องราวชีวิตของคน...ที่ดำเนินไปในผลงานนั้น


...

3 เมษายน พ.ศ.2558


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)