โครงการ "ธรรมะธรรมทาน เพื่่อสังคมปล่อยวาง" ... ตอนที่ ๘ "หนีทำไม? ความทุกข์"

บันทึกตอนที่ ๘ ของโครงการ "ธรรมะธรรมทาน เพื่อสังคมปล่อยวาง"

...

หนีทำไม? ความทุกข์

...

........................................................................................................................................................................................

ปกหน้า

........................................................................................................................................................................................

...


...

...

...


...

...

...


...

...

...

........................................................................................................................................................................................

เริ่มต้นเนื้อหา

........................................................................................................................................................................................

...


...

...

...


...

...

...


...

...

...


...

...

...


...

...

...


...

...

...


...

...

...


...

...

...


...

...

...


...

...

...


...

...

...


...

...

...


...

...

...

........................................................................................................................................................................................

ปกหลัง

............................................................................................................................................................................................


...

...

...


...

...

...


...

...

...

.........................................................................................................................................................................................


เลิกแก้ตัวให้ความหลงของตัวเอง
ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น
แล้วความคิดก็จะหยุดไปเอง

บุญรักษา ;)...


.........................................................................................................................................................................................

ขอบคุณ

โครงการดี ๆ จาก A Thing Book
ท่านสามารถสังซื้อหนังสือเล่มเล็กชุดนี้ได้
จากเว็บไซต์ A Thing Book นะครับ

...

...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หอมกลิ่นหนังสือความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

ติดตามมาอ่านค่ะอาจารย์

เขียนเมื่อ 

ครับอาจารย์

เขียนเมื่อ 

ความสุขอยู่ที่ใจมิใช่หรือ

ถ้าเราถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขสันต์

ถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์พลัน

ใจเรานั้นอยากทุกข์หรือสุขเอย

เขียนเมื่อ 

จิตที่ฝึกแล้ว..คือจิตที่ควรแก่งาน...คำท่านพุทธทาส..ท่านสอนว่าเหมือนเอาวัวไปผูกกับหลัก...

(อ่านไปอ่านมา..แต่ไม่ได้ฝึก..จิตมันก็ดิ้น..อยู่งั้นแล...)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ คุณครู อร วรรณดา ;)...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ ท่าน ประธาน ;)...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ คุณยาย มนัสดา ;)...

เขียนเมื่อ 

เช่นนั้นแล คุณ ยายธี ครับ ;)...