QR CODE เพื่อการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

การใช้เทคโนโลยี QR code เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปัจจุบันเรื่มแข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น เนื่องจากนักเรียน มีโทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟน คือมีแอพพริเคชั่น ที่สามารถเข้าถึง เทคโนโลยี ได้อย่างสะดวก ครูผู้สอนจึงต้องเตรียมสื่อการเรียนรู้ให้เกิดความพร้อม ด้วยการทำสื่อ เอกสาร ไม่ว่าจะเป็น vdo. pdf รูปภาพ สื่อโฆษณา หรืออื่นๆ และพิมพ์โค๊ดไปติดไว้ตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในโรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้นักเรียนได้รู้ เป็นการประหยัด คุ่มค่า สะดวก และมีประสิทธิภาพ

ซึ่งโปรแกรม QR code ยังมีบทบาทในชีวิตประจำวัน ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับ การจัดเตรียมข้อมูลนั้น ก็เพียงแต่ จัดหาข้อมูล ในรูปแบบของไฟล์ pdf jpg หรือ MP4 ไปไว้ในเครื่องเซิฟเวอร์ และทำลิงค์เชื่อมโยงถึงข้อมูลนั้น โดยการเข้าไปในโปรแกรมการสร้าง QR Code และพิมพ์โค๊ดเป็นกระดาษออกมานำไปติดในที่ต่างๆ

นักเรียนก็แค่ใช้ มือถือส่องไปที่โค๊ด เพียงเท่านี้ ข้อมูลก็จะส่งให้นักเรียนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

โปรแกรม QR Code มีเว็บไซต์หลายๆ ไซต์ จัดทำขี้น ทั้งเป็นแบบฟรีและไม่ฟรี

คุณครูสามารถเข้าไปจัดทำ QR Code ได้ในไซต์ต่างๆ เหล่านี้

ส่วนที่มาอบรม ใช้ โปรแกรม QR Code กับทางบางกอกซอฟแวร์ 30-31 มีนาคม 2558 นี้ก็ให้ประโยชน์ได้ดี ใช้งานง่ายขึ้น

คือให้ครูอัพโหลด ข้อมูล ไฟล์ไปไว้ในเซิฟเวอร์ และให้ admin ทำการอนุมัติ ไฟล์ที่ครูอัพโหลดขึ้นไป

ง่าย สะดวกดี

Edit

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาตนเองความเห็น (0)