ครูอ้อยเข้ามาใน GotoKnow เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 ด้วยความสนใจอย่างยิ่ง  เรียนรู้จากประสบการณ์และความรู้เดิม  และเรียนรู้จากเพื่อนๆด้วยกันใน gotoknow  พบว่า........

รูปแบบของการเขียนเป็นไป 2 ทาง คือการเขียนในเรื่องการจัดการความรู้  ซึ่งครูอ้อยไม่ได้ศึกษามาโดยตรงในทางนั้น  จึงอธิบายได้ไม่ละเอียดและไม่เนียนนัก  กับอีกรูปแบบคือเขียนบันทึกเก็บเกี่ยวจากประสบการณ์ชีวิต  แบบที่ครูอ้อยเขียนนั่นเอง

อันดับต่อมา  ผู้เข้ามาเขียนบันทึกนั้นมีจุดมุ่งหมายต่างกัน บางท่านเข้ามาเขียนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน  ต้องทำรายงานส่งอาจารย์  บางท่านก็เข้ามาเพื่อให้เต็มรูปแบบของการจัดการความรู้โดยใช้ GotoKnow เป็นเครื่องมือ  บางท่านเข้ามาแบบสนใจใคร่เรียนรู้  แต่สำหรับครูอ้อยเข้ามาแบบศึกษาเพื่อนำไปทำวิจัยที่สนใจอยู่

ที่กล่าวมาเป็นแนวการเขียนบันทึกในอดีตที่ผ่านมาของครูอ้อย

แต่ในปัจจุบันการเข้ามาของนักเขียนได้เปลี่ยนไป  เนื่องจากความรู้ ความสามารถ  ทาง IT ทำให้ผู้เขียนบันทึกเปลี่ยนเส้นทาง  หวังว่าคงเป็นรูปแบบข้าวใหม่ปลามัน  ที่จัดทำสีสันสวยงามในบันทึก  จนไม่ได้เขียนบันทึกที่เป็นสาระ  บางครั้งคลิกเข้าไปอ่านก็ไม่พบข้อความใดๆ 

เป็นสิทธิและความพึงพอใจของท่านผู้เขียน  และเป็นความพยายามของท่านผู้อ่านที่จะเข้าไปอ่านเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้จากแต่ละบันทึก

ครูอ้อยเฝ้าสังเกตในแต่ละวัน  ชื่อของบันทึกจะเน้นหนักไปทางการตกแต่งบล็อก  และก็จัดทำได้สวยมากแต่ไม่ได้มีสาระในบันทึก  กับอีกบางท่านมีแนวผสมที่จัดตกแต่งบล็อกและเขียนได้ดีก็มีหลายท่าน

เกิดการเชิญชวนให้อ่านและแสดงความคิดเห็นก็มีหลายท่าน  เพื่อให้เกิดความรู้ดังเจตนารมณ์ของ gotoknow 

แต่เมื่อวานครูอ้อยเปิดบันทึกหนึ่งก็ตกใจ  เพราะข้อความในบันทึกนั้นมี ตัวอักษรที่ไม่พึงประสงค์หนึ่งประโยค

ซึ่งตั้งแต่ครูอ้อยเข้าเวียนบนทั้งเขียนและอ่านใน GotoKnow เป็นเวลา 175 วันแล้ว  ยังไม่เคยพบตัวอักษรที่เปล่งวาจาไม่สุภาพเลยสักครั้งเดียว แต่เมื่อวานครูอ้อยพบ 

ความปรารถนาของครูอ้อยคนเดียวหรือเปล่าที่ต้องการให้ Gotoknow เป็นเวทีที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์  และนำสิ่งที่ดี สิ่งที่ควรค่าแห่งความประทับใจ  ออกมาสู่เวทีนี้ ไม่ใช่นำความไม่ดีมาไว้ที่นี่  คงไม่ใช่ครูอ้อยปรารถนาคนเดียว

ครูอ้อยไม่ใช่ รปภ.  และไม่มีตำแหน่งนี้ใน GotoKnow แต่ทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องปฎิบัติไปพร้อมๆกันเฉกเช่น  ปัญญาชนที่พึงปฎิบัติ  สังคมที่ดีเกิดจากหน่วยเล็กของสังคมทีดี ท่านคิดว่าท่านเป็นหน่วยเล็กที่ดีของสังคมหรือยัง