กฎหมายบังคับโทษจำคุก ตอน พระราชบัญญัติให้เอกชนมีส่วนร่วมดำเนินงานทางศาสนาในเรือนจำ

ภายหลังจากที่มีกฎหมายการให้เอกชนมีส่วนร่วมดำเนินงานทางศาสนาในเรือนจำ ผลปรากฏว่า ทุกเรือนจำในเอสโตเนีย ได้มีการสร้างวิหารหรือโบสถ์รองรับการปฏิบัติงานทางศาสนาตามความเชื่อทางศาสนาของนักโทษ และมีอาสาสมัครทางศาสนาเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาในเรือนจำเป็นจำนวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เอสโตเนียได้ให้ความสำคัญกับแนวคิดในการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม และแนวคิดในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง โดยเน้นกิจกรรมทางศาสนาเป็นโปรแกรมแก้ไข ที่สำคัญโปรแกรมหนึ่ง ...........................


ความเห็น (0)