บัตรกรุงไทย ; Best Practice Forum ครั้งที่ 1

Thawat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Outsource Knowledge-Based Society

         

          บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สนใจและเคยเข้ามาขอคำปรึกษาที่สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ถึงเรื่องการปรับใช้การจัดการความรู้ในทางปฏิบัติ      หลายเดือนต่อมาก็มีบัตรเชิญถึง  สคส.  เพื่อเชิญเข้าร่วมงาน  Best Practice Forum ครั้งที่ 1  จัดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548   ณ ห้องวิวัฒนไชย  ชั้น 8  อาคารไทยซัมมิท   ถนนเพชรบุรี   กรุงเทพฯ        ทราบเบื้องต้นว่างานนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับกลุ่มบริษัท  Outsource ที่เป็นเครือข่ายงานบัตรกรุงไทย  เท่าที่ทราบมี 5  บริษัท   ได้แก่   LNTN, EXC, Total Collection, Global Tele Marketing, OSM 

            จากการพูดคุยกับทีมงาน บ. บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำหน้าที่คล้ายๆ กับบทบาท “คุณอำนวย”  คิดริเริ่มโครงการต่างๆ  รวมถึงสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่กลุ่มบริษัท outsource เหล่านี้      คุณกนิษฐา  ตรีรัตนาภรณ์  (Assistant Manager – Resource Management) บ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หนึ่งในแกนนำเล่าให้ฟังว่าได้นำแนวคิดการจัดการความรู้มาใช้กับกลุ่มบริษัท outsource โดยไม่ได้บอกให้รู้ว่าการจัดการความรู้คืออะไร  เป็นอย่างไร     แต่ใช้เป็นฐานคิดของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   และโครงการนี้เพิ่งจะเริ่มต้นมาประมาณ 8 เดือนยังคงต้องพัฒนารูปแบบต่อไป

            งาน Best Prctice Forum 1  จึงถือว่าเป็นการเริ่มโหมโรงให้แก่คนทำงานในกลุ่มบริษัท outsource  โดยจะจัดให้มีขึ้นอีกในครั้งต่อๆไป   

            วิธีการปฏิบัติได้ถูกปรับใช้ภายใต้โครงการ  “Business Process Improvement (BPI)”  โดยมี  ดร. นพกร  (ประวิทย์)  จงวิศาล  จากบริษัท คุณภาพและความปลอดภัย  จำกัด   เป็นที่ปรึกษาในด้านเทคนิค       BPI จึงดูเหมือนเป็นเครื่องมือ   หรือเป็นภาษากลางที่เชื่อมการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มบริษัท outsource เข้าด้วยกัน    ถึงแม้ว่าเนื้องานในรายละเอียดของแต่ละบริษัทจะแตกต่างกันไปตามลำดับขั้นตอนตั้งแต่การรับสมัครไปจนถึงการอนุมัติและออกบัตรเครดิตให้แก่ลูกค้า  รวมทั้งบริษัทติดตามหนี้สินค้างชำระเกินกำหนด   แต่ทั้งหมดก็เชื่อมโยงกันด้วยความเป็นกระบวนการที่ต้องสัมพันธ์กันโดยเนื้องาน      ตลอดระยะเวลา 8 เดือนที่ผ่านมา  มีกิจกรรมร่วมหลายอย่างที่จัดขึ้นในโครง BPI  ทำให้กลุ่มบริษัท outsource มีโอกาสได้รู้จักกันมากขึ้น   มีการติดต่ออย่างไม่เป็นทางการมากขึ้น    ถึงแม้จะยังไม่เห็นภาพของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดำเนินการโดยกลุ่มบริษัท outsource กันเอง    ภาพนี้จึงน่าจับตามองว่าในอนาคตการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มบริษัท outsource จะยึดโยงกันด้วยอะไร    ความถี่และความต่อเนื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง  นอกจากการสนับสนุนของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นในงานนี้   คือ  คลังความรู้ (Knowledge Assets) เล็กๆ  ที่ได้นำออกมาประกอบการนำเสนอบนเวที   เช่น   คู่มือ  Verify เอกสารของลูกค้า   ที่เกิดขึ้นจากการพูดคุยนำประเด็นปัญหาในระหว่างการทำงานที่พบจากประสบการณ์ ตรง   มาเรียบเรียงเพื่อเป็นแนวทางการทำงานให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งเก่าและใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Learn Together

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 5878, เขียน: 26 Oct 2005 @ 07:48 (), แก้ไข: 27 Mar 2012 @ 09:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

น้ำ(pr)
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วค่ะ จะเอาไปลงข่าวได้ใช่ไหม