KM กับการพัฒนาระบบราชการ ( ๒ )

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จังหวัดร้อยเอ็ด และ การจัดการความรู้

KM กับการพัฒนาระบบราชการ (๒)
  สืบเนื่องจากตัวแทน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ ร่วมปรึกษาหารือ กับทีม KM_KKU  เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๘( http://gotoknow.org/archive/2005/10/20/08/10/57/e5625 )เพื่อให้เกิดการประสานงานอย่างต่อเนื่อง ทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้ ขออนุญาต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ออกไปเยี่ยมคารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และ ทีมงานจังหวัด ในเช้าวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘

 ภาพ เข้าเยี่ยม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

 ภาพ ปรึกษาหารือร่วมกับทีมงานจังหวัดร้อยเอ็ด
  ประเด็นที่ร่วม “ลปรร” เป็นเรื่อง “การพัฒนาองค์กร” โดยทางทีมงานจังหวัดมีความเข้าใจ และ มุ่งมั่นที่จะนำ “การจัดการความรู้” เป็นเครื่องมือในการ “พัฒนาคน งาน และ จังหวัด” ทีมงาน KKU_KM จึงได้เรียนเสนอให้ทีมงานจังหวัดร้อยเอ็ดไปร่วมกันปรึกษาหารือ เพื่อกำหนด “เป้าหมาย” ในการนำ “KM” มาเป็นเครื่องมือ และ จะมีการปรึกษาหารือกันอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ต่อไปครับ
  JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km

หมายเลขบันทึก: 5873, เขียน: 25 Oct 2005 @ 23:56 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)