สรุปภาพ KM ประเทศไทย

        ผมประทับใจและภูมิใจการนำเสนอของทีม สคส. ต่อคณะกรรมการนโยบาย สคส.   เมื่อวันที่ 21 ต.ค.48  จนระงับใจไม่อยู่   ต้องเอามาลงในบล็อกเพื่อเผยแพร่ความภูมิใจสู่กัน   ว่าในปี 2548 KM ของประเทศไทยเราก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด   ขอนำเสนอตามลำดับการนำเสนอต่อที่ประชุมดังนี้

 1. KM ภายใน สคส.   นำเสนอโดยคุณสุนทรี   ดู Ppt. ได้ที่นี่ (click)
 2. การบริการเครือข่าย KM ณ จุดที่ตั้ง สคส. นำเสนอโดยคุณสุปราณี  ดู Ppt. ได้ที่นี่ (click)
 3. KM ภาคราชการ,  การประชุมวิชาการ, ประชุมประจำสัปดาห์ และจดหมายข่าว  
    นำเสนอโดยคุณวรรณา   ดู Ppt. ได้ที่นี่ (click)
 4. KM ภาคประชาสังคม, KM สถานศึกษา, Website สคส.  นำเสนอโดยคุณอุรพิณ 
    ดู Ppt. ได้ที่นี่ (click)
 5. Weblog & Wikipedia  นำเสนอโดย อ. กรกฎ  ดู Ppt. ได้ที่นี่ (click)
 6. KM เอกชน  นำเสนอโดยคุณศศิธร  ดู Ppt. ได้ที่นี่ (click)
 7. การสร้างกระแสการจัดการความรู้  นำเสนอโดยคุณจิราวรรณ  ดู Ppt. ได้ที่นี่ (click)

เนื่องจาก ไฟล์ ที่ ๓ เป็นต้นไปมีขนาดใหญ่มากเพราะมีรูปเยอะ    จึงขอลงเฉพาะ 1 & 2 ก่อน   ให้ อ. หมอ JJ ได้อ่านแก้ขัดไปก่อน ตามที่ท่านขอมา   พรุ่งนี้จะปรึกษาคุณเก๋ว่าแตกเป็นหลายๆ บันทึกดีไหม 

วิจารณ์  พานิช

 25 ต.ค.48