ภาพเล่าเรื่องของชาวป่าพะยอม (คปสอ.ป่าพะยอม) กับงานคนพิการ

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ภาพบันทึกความทรงจำและบอกเล่าเรื่องราวการพัฒนาทีมฯ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ ณ ห้องประชุม รพ.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง วันที่ 25 ตุลาคม 2548

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)