Innovation กับ ผู้ว่า CEO

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ นวตกรรมในห้องรับรอง ๓

Innovation นวตกรรมใน “ห้องรับรอง ๓”
    ทีมงาน KKU_KM ได้ไปเยี่ยม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ท่านอำนาจ ผการัตน์ เมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ได้มาให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และ ได้ให้เข้าไปรอใน “ห้องรับรอง ๓” เมื่อพวกเราย่างก้าวเข้าไป ทุกคนประทับใจ และ เห็นห้องประชุมเล็กๆ แสดงถึง “ผลสัมฤทธิ์” ของการพัฒนาครับ เป็นห้องที่ทำให้พวกเราได้ “เรียน รู้ ” จาก "ผลงานที่นำมาแสดง จากการพัฒนา โดย ทีมงานจังหวัด เข้าไปมีส่วนร่วม" เป็นอย่างยิ่งครับ ลองดูภาพข้างล่างครับ


 JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)