AAR

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วม "ลปรร"

AAR กับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น


            หลังที่ได้เข้าเยี่ยมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ช่วงบ่ายวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ โดยท่านรองสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด คุณหมอ เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี ศิษย์เก่าแพทย์ ม.ข รุ่นที่ ๕ ได้นัดศิษย์เก่าจาก คณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มาทำ “ AAR” ประเด็นที่ให้ท่านศิษย์เก่าได้เล่าให้ทีมงาน KKU_KM มีสามประเด็นหลัก ดังนี้ ครับ


 ๑.   ศิษย์เก่าที่จากขอนแก่นมีสมรรถนะเป็นอย่างไร
 ๒.   หลักสูตรที่สอนใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอดคล้องกับการใช้ชีวิตจริงหรือไม่
 ๓.   อยากให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นช่วยอะไรศิษย์เก่าบ้าง


     ภาพโดยรวมที่น่าภาคภูมิใจ ศิษย์เก่า เลือดสีอิฐ ทุกท่านมี การดูแล ซึ่งกันและกัน มีการช่วยเหลือกันตลอดเวลา ทั้งเรื่องงานในหน้าที่ และ เรื่องส่วนตัว
ในเรื่อง สมรรถนะในภาพรวม โดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ น่าจะเพิ่มเรื่องของ ทักษะ ทางด้านหัตถการ ให้มากขึ้น เนื่องจากการสังเกตน้องๆมักทำได้น้อยลงกว่ารุ่นเก่าๆ
ประเด็นที่สอง ต้องเน้นการปรับทัศนคติ ในการทำงานร่วมกับ คน ชุมชน และสังคมรอบข้าง เรื่องเล่าที่ฟังแล้วสะท้อนใจมาก คือ การที่ไม่รู้จักสังเกต ว่า ใครเป็นใคร ในอำเภอ ดันไปเรียกคุณนายท่านนายอำเภอว่า คุณยาย ทำให้ต้องไปขอโทษขอโพยกันยกใหญ่ การปรับตัวให้ รู้จักเศรษฐกิจพอเพียงให้มากกว่านี้ ให้ปรับตัวกับวิถีชุมชนให้ได้มากว่านี้ เนื่องจากประสบการณ์ที่ผ่านมา บางท่านไม่สามารถอยู่กับชุมชนได้ต้องลาออกไปอย่างน่าเสียดาย ประเด็นสุดท้าย อยากให้คณาจารย์ออกมาเยี่ยมศิษย์เก่า และ ให้กำลังใจอย่างเช่นวันนี้ เพราะบางท่านจบมาตั้งแต่ รุ่นแรกๆไม่เคยได้รับการเยี่ยมเยียนจากครูๆ ทั้งๆพื้นที่ไม่ได้ห่างไกลจากกันมากนัก
ดังที่เรียนให้ทราบ ศิษย์เก่าที่มาวันนี้มีความประทับใจในการมาเยี่ยมเยียนครับ และ เราได้ ทำ “Mini_AAR” กันพอหอมปากหอมคอครับ
      JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)