บางส่วนจาการเสวนา "ครูสร้างคน คนสร้างชาติ"

ชอบ วิเชียร ไชยบัง บอกว่า "ไม่มีใครสอนใครได้"
ชอบ ท่านจันทร์ ที่บอกว่า "ทุกคนคือครู" "เรียนรู้กับศิษย์"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ตลอดชีวิตความเห็น (0)