เทคนิคการสอนที่ทำให้คนจำได้


เทคนิคการสอนที่อาจารย์และวิทยากรมักนิยมใช้กันคือการสอนแบบบรรยาย เพราะเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกสำหรับวิทยากรในการจัดเตรียมและสามารถสอนคนได้จำนวนมาก แต่มีข้อเสียที่มักจะน่าเบื่อและผลจากการวิจัยพบว่า คนจะจำได้เพียง 5 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อหาเท่านั้นเมื่อผ่านไป 2 สัปดาห์

แต่ถ้าต้องการใช้เทคนิคการสอนแบบบรรยาย แลัวทำให้ผู้เรียนจำได้มากยิ่งขึ้น ผู้สอนควรต้องใช้การทดสอบเข้ามาร่วมด้วย ซึ่งการทดสอบนี้ได้แก่การตั้งคำถามให้ตอบ การทำแบบฝึกหัด การอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมในชั้นเรียน เพราะการใช้การทดสอบแบบต่างๆเหล่านี้ ทำให้ผู้้เรียนจำเป็นต้องเรียกคืนข้อมูลที่ผ่านการฟังกลับมาอีกครั้ง แล้วนำมาจัดระบบความคิด แล้วเรียบเรียงออกมาเป็นคำพูด ทำให้เขาสามารถจำได้ดีกว่าฟังบรรยายอย่างเดียวเมื่อเวลาผ่านไป ดูตัวอย่างผลการวิจัยข้างบนประกอบ เปรียบเทียบการสอนแบบบรรยายอย่างเดียว กับการสอนแบบบรรยายและทดสอบ พบว่ายิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ การสอนวิธีหลังยิ่งทำให้คนจำได้มากกว่าการสอนแบบแรก

ดูเพิ่มเติมที่นี่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกอบรมแบบสมรรถนะความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยเพราะเด็กสมัยนี้เขาไม่ชอบเป็นผู้ฟังอย่างเดียวแต่เขาต้องการแลกเปลี่ยนด้วย

ผมเห็นมีบันทึกอันหนึ่ง มีบทความเกี่ยวกับการเรียนกลับหัว ถึงแม่กระทู้นั้นผมจะติดตามเข้าไปแล้วยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร แต่ผมว่าเป็นแนวการสอนที่น่าสนใจครับ
โดยการเปลี่ยนจากผู้ที่นั่งฟัง เป็นผู้สอน พอเป็นผู้สอนก็จะต้องแสวงหาข้อมูลเอง(เกิดการเรียนรู้) เกิดการคิดวิเคราะสังเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งบทเรียนที่จะนำมาสอนผู้อื่น
แล้วอาจารย์ผู้สอนก็กลับมานั่งฟังแนวความคิด ฟังบทเรียน แล้วพัฒนาตนเองไปด้วย
ยุคใหม่กำลังจะเข้ามา ยุคที่ครูจะเป็นผู้นำพาผู้ศึกษาไปถึงฝั่งอย่างแท้จริง มิไช่ครูเอาดินจากฝั่งโน้นมาถมให้ผู้เรียนข้ามไป

ผมเคยสอนโดยให้ผู้เข้าอบรมตั้งคำถามเอง โดยผมจะไม่มีการบรรยายเลย จะตอบเฉพาะคำถามนั้น เพราะผมเชื่อว่าการที่ผู้เรียนถาม จะทำให้ผู้เรียนโฟกัสในสิ่งที่สนใจใคร่รู้ และทำให้สนใจในการเรียนวันนั้นมากกว่าการสอนทั่วไป

ปรากฏว่า ไม่มีใครถามเลย

การใช้เทคนิคการสอนต้องเข้าใจวัฒนธรรมการเรียนรู้ของคนในแต่ละสังคมด้วยครับ คนไทยไม่กระตือรือร้นในการที่จะคิด ในการที่จะถาม จึงต้องหาเทคนิคใหม่ๆในการสอนเข้ามา เช่น ใช้วิธีกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดโดยตั้งคำถามที่เป็นเรื่องที่ controversial ในขณะนั้น (เช่น ควรสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกะดึงไหม....) แล้วจะทำให้ผู้เรียนเริ่มคิดและมีส่วนร่วมในการเรียน


พึ่งคุยกับแฟนเรื่องวัฒนธรรมองค์กรมาเมื่อคืนพอดีเลยครับ
สันชาตญานของสิ่งมีชีวิต เช่น ลิง ช้าง มนุษย์ ที่เป็นสัตว์สังคม จะมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบผู้นำ
องค์กรอยากให้วัฒนธรรมองค์กรไปในทิศทางไหน ผู้นำต้องแสดงตัวอย่างแบบนั้นออกมาเพื่อให้ผู้ตามเลียนแบบ
วัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาคงต้องปลูกฝังกันมาตั้งแต่เล็กๆ โดย พ่อ แม่ ผู้ปกครอง หรือ ครู แสดงตัวอย่างให้เด็กเรียนแบบ

นอกเรื่องไปไกลเลย
อยากให้คนไปโรงเรียนเพื่อความรู้ ไม่ไช่เพื่อวุฒการศึกษาจัง

เขียนเมื่อ 

ปกติไม่ชอบบรรยายครับ

ให้ผู้เรียนทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยน

สนุกมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

ดีมาก