หมอกจาง ๆ และควัน...เหตุเกิดที่เชียงใหม่ เสียงสะท้อนบทบาท CSR ที่แท้จริง

"หมอกจาง ๆ และควัน คล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้..."

บทเพลงยอดฮิตของนักร้องชื่อดัง พี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ สะท้อนให้เห็นภาพที่เกิดขึ้นได้อย่างดีในกรณีหมอกควันจากการเผาป่าในภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่

มีการออกมาให้ข่าวว่าสาเหตุของการเผาป่านั้น เกิดจากความต้องการในการเผาเอา "เห็ดถอบและผักหวาน" ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีมูลค่าสูง ซึ่งคงเป็นสาเหตุเล็ก ๆ เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น

ต้องยอมรับกันว่าสาเหตุใหญ่ประการสำตัญ ก็คือ การเผาป่าเพื่อปลูกพืชไร่ "ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" ซึ่งมีการเร่งขยายพื้นที่การปลูกกันอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตามความเติบโดของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในประเทศไทย

ชาวบ้านต้องเร่งเก็บเกี่ยว และเตรียมแปลงให้พร้อมในการปลูกรอบถัดไปให้เร็วที่สุด เพื่อป้อนผลผลิต "ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" เข้าสู่โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ให้มีเพียงพอต่อการผลิตอาหารสัตว์ทั้งปี

ความต้องการ "ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" ที่มีมาก จนทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย มีการเข้าไปส่งเสริมการปลูก และจัดระบบให้เป็นรูปแบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) โดยมีการประกันราคาให้ที่สูง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร

ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ได้สะท้อนให้เห็นภาพบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) ที่บริษัทต่าง ๆ พยายามสร้างภาพลักษณ์โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทนั้นโดยตรง ซึ่งก็เป็นเรื่องน่าชื่นชมที่ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย

แต่ถ้าจะให้เป็นการทำ CSR อย่างแท้จริงนั้น ควรจะหันกลับมามองย้อนในธุรกิจที่ทำอยู่ว่ามีส่วนไหนทำไปแล้วส่งผลกระทบในด้านลบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมบ้าง บริษัทของท่านจะมีบทบาทในการยื่นมือเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร เรียกได้ว่าเป็นการทำ CSR In-Process ซึ่งสะท้อนการทำ CSR อย่างแท้จริง

"นายเรียนรู้"

บุญเลิศ คณาธนสาร

[email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายเรียนรู้ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เผาเพื่อธุรกิจการเกษตรของทุนใหญ่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะเพิกเฉยการทำผิดกฏหมาย ควรฟ้องรัฐข้อหาเพิกเฉยละเลยไม่ยับยั้งได้แล้ว CSR ที่เหมาะสมก็คือการ ไม่เผา เท่านั้น