กองทุนรวม


การลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุนนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายสำหรับผู้ที่มีเงินออมน้อยหรือเงินที่จะนำไปลงทุนในจำนวนที่ไม่มาก ซึ่งการลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุนจะต้องใช้เงินที่จำนวนมากพอสมควรในการลงทุน ดังนั้น กองทุนรวมจึงมีบทบาทที่สำคัญในการระดมทุนจากผู้ที่มีเงินออมน้อยหรือเงินที่จะนำไปลงทุนไม่มาก และผู้ที่ไม่มีเวลาในการติดตามข่าวสารของตลาดหุ้น ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญดูแลเงินที่ลงทุน (ผู้จัดการกองทุน) ซึ่งกองทุนรวมแบบทั่วไปมี 3 ประเภทหลักๆ คือ

กองทุนรวมตราสารหนี้ (fixed income fund)

เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลัก ทั้งตราสารหนี้ภาครัฐ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ ซึ่งเป็นได้ทั้งตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุไม่เกิน 1 ปี) และตราสารหนี้ระยะยาว ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ อาจจะไม่สูงมากหรือหวือหวา โดยขึ้นอยู่กับประเภทตราสารหนี้ที่ไปลงทุน สำหรับความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารหนี้ย่อมต่ำกว่ากองทุนรวมตราสารทุน โดยกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายลงทุนแตกต่างกันก็จะมีระดับความเสี่ยงต่างกันด้วย ซึ่งความเสี่ยงสำคัญๆ ของกองทุนรวมตราสารหนี้มีดังนี้

  • ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด (interest rate risk)
  • ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้ที่ไม่สามารถทำตามเงื่อนไขหรือข้อผูกผันที่มีอยู่ (credit risk)
  • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (liquidity risk) คือการที่ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ตามที่ต้องการ หากลงทุนในกองทุนปิด หรือกองทุนเปิดที่เปิดให้ซื้อขายได้บางเวลา

การลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้นั้นเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ไม่มาก และไม่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงหรือหวือหวา

กองทุนรวมตราสารทุน (equity fund)

"กองทุนรวมหุ้น (equity fund)" หรือ "กองทุนรวมตราสารทุน" คือ กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเภทต่างๆ เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrants) รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวม กองทุนรวมหุ้นมีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในกองทุนรวมประเภทอื่นๆ แต่ก็อย่าลืมว่าผลตอบแทนสูงย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงสูง (หรือโอกาสที่เราจะไม่ได้รับเงินลงทุนกลับคืนมาเท่าเดิม) ตามไปด้วยเสมอ โดยการลงทุนใน "กองทุนรวมหุ้น" อาจมีความเสี่ยงดังนี้

  • ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมไปลงทุน
  • ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและการเมือง
  • ความเสี่ยงจากการที่ผู้จัดการกองทุน คือ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเลือกหุ้นและกำหนดสัดส่วนการกระจายการลงทุนไม่เหมาะสม หรือแม้แต่เลือกจังหวะการลงทุนผิดพลาด

เหมาะสำหรับผู้ที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง เข้าใจธรรมชาติของราคาหุ้นที่มักขึ้นๆ ลงๆ อยู่ตลอดเวลา และควรเป็นการลงทุนที่หวังผลตอบแทนในระยะยาวมากกว่าการเก็งกำไรในระยะสั้น

กองทุนรวมผสม (balanced fund)

กองทุนรวมที่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่างๆ ได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น เงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือตราสารอื่นๆ แต่จะต้องมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 35% และไม่เกินกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมนั้น กองทุนรวมประเภทนี้ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง

เหมาะสำหรับ ผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางค่อนข้างสูงและต้องการผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี้เพียงอย่างเดียว

"ทั้งนี้หากผู้ที่ต้องการลงทุนในกองทุนรวมหรือมีความสนใจที่จะลงทุน ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมนั้นให้ละเอียดและดีเสียก่อน รวมทั้งควรศึกษาความเสี่ยงของตนเองด้วย ว่าตนเองสามารถรับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งการลงทุนทุกอย่างนั้นยอมมีความเสี่ยง"

หมายเลขบันทึก: 587489เขียนเมื่อ 16 มีนาคม 2015 14:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 มีนาคม 2015 14:29 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี