การหาไดเรกทอรีที่ใช้พื้นที่มากที่สุดใน linux หรือ mac

บ่อยครั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์มักจะมีการเก็บไฟล์ต่างๆ มากจนพื้นที่เหลือน้อย แล้วเราอยากจะทราบว่าไดเรกทอรีไหนที่ใช้ให้ใช้คำสั่งในไดเรอกทอรีที่มีไดเรกทอรีย่อยต่างๆ

du -scm | sort -rn

du ย่อมาจาก disk usage เป็นคำสั่งที่ใช้ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ฮาร์ดดิสก์

-c ให้สรุปยอดการใช้พื้นที่ของแต่ละไดเรอทอรีย่อยหรือไฟล์ในไดเรกทอรที่มีการใช้คำสั่งดังกล่าว

-s ให้แสดงข้อมูลการใช้พื้นที่ของแต่ละไดเรกทอรีย่อยหรือไฟล์

-m หน่วยการใช้พื้นที่เป็น MB


จากนั้นเอาเอาต์พุตของคำสั่ง du -scm มาเป็นอินพุตของ sort -rn

sort คือการจัดเรียงข้อมูล

-r คือเรียงจากมากไปน้อย

-n คือเรียงโดยเปรียบเทียบค่าตัวเลข ไม่ใช่ เปรียบเทียบตามตัวอักษร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ความเห็น (0)