ทุนเยาวชน มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล


วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีการประชุมเชื่อมเครือข่ายผู้ได้รับพระราชทานทุนเยาวชน มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ครั้งที่ ๕ ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดยเชิญผู้ได้รับ พระราชทานทุกทุกรุ่น อาจารย์พี่เลี้ยง และกรรมการดำเนินการโครงการ มาร่วม

รุ่นปัจจุบันเป็นรุ่นที่ ๖ มาเล่าว่าตนอยากทำอะไร จะไปเรียนรู้เรื่องอะไร กับใคร ที่ไหน รุ่นก่อนๆ มาแนะนำน้องๆ โดยเล่าประสบการณ์ ๑ ปีของตนเอง ผมไปนั่งฟังได้ความรู้มากจริงๆ และเห็นว่า คนรุ่นใหม่เหล่านี้มีความสามารถสูงมาก

อาจารย์พี่เลี้ยงฝ่ายไทย ที่มาร่วมประชุมและให้ความเห็นก็มีความสามารถมาก และเอาใจใส่ศิษย์มาก ผมได้เข้าใจแง่มุมประสบการณ์สร้างตัวของนักวิชาการชั้นยอด ฟังแล้วชุ่มชื่นหัวใจ

ประเด็นที่สำคัญอย่างหนึ่งในที่ประชุมคือ การหา mentor ต่างประเทศ ที่ตรงตามความต้องการ ของผู้รับพระราชทานทุน มีประเด็นละเอียดอ่อนมาก ผมสรุปกับตนเองว่า อาจารย์เก่งๆ ในต่างประเทศ เขาจะรับหมอจบใหม่ไปฝึกก็ต่อเมื่อคนของเรา "มีสมบัติติดตัว" ไป โดยสมบัติสำคัญ มี ๔ อย่างคือ (1) สมอง (2) แรงบันดาลใจ (3) ข้อมูล หรือตัวอย่าง สำหรับเอาไปวิเคราะห์ (4) เงินทุนวิจัย ซึ่งข้อ ๔ นี้เราไม่มี เสน่ห์จึงอยู่ที่ข้อ 1-3

คนแก่อย่างผม วิชาการล้าหลัง ได้มีโอกาสไปนั่งฟังเขาพูดวิชาการสมัยใหม่ ถือเป็นโอกาสดียิ่ง และได้เห็นว่า ผู้รับพระราชทานทุนนี้ มีโอกาสไปฝึกวิทยาการในระดับแนวหน้าสุดๆ สำหรับเอามาหาทาง ดำเนินการ หรือใช้ให้เกิดประโยชน์ในประเทศของเรา

การประชุมนี้จัดที่ห้องประชุม ระพี สาคริก อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ซึ่งผมถือว่า เราได้ประชุมในบรรยากาศที่ศักดิ์สิทธื อบอวลไปด้วยคุณงามความดีของ ศ. ระพี สาคริก
บรรยากาศในห้องประชุม


ถ่ายจากอีกมุมหนึ่ง


หน้าห้องระพี สาคริก


ภาพวาด ศ. ระพี สาคริก

วิจารณ์ พานิช

๑๓ ก.พ. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)