รัฐเขต

รัฐเขต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ
กศน.เขตบางรัก สำนักงาน กศน.กทม.
Usernamerattaket
สมาชิกเลขที่14354
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษา

ระดับ ปวช.อิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ระดับ ปวส.อิเล็กทรอนิกส์   วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ระดับปริญญาตรี ว.ทบ.อิเล็กทรอนิกส์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ระดับปริญญาโท  บริหารการศึกษา   มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

เริ่มรับราชการเมื่อปี พ.ศ. 2529 ในตำแหน่ง ครู 2 ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดมุกดาหาร   เมื่อปี พ.ศ.2534 ย้ายไปอยู่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงราย  ถึงปี พ.ศ.2545  ย้ายไปอยู่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา   ปี พ.ศ. 2547 ไปช่วยราชการที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพะเยา จนกระทั่งถึงปีพ.ศ.2548 ย้ายมาประจำในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร  จนถึงปี พ.ศ.2554 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี  ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.กศน.เขตยานนาวา กทม. และย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.กศน.เขตบางรัก กทม. ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556