ติดตามผลการปรับพฤติกรรมสุขภาพของพ่อแม่วัยรุ่นกลุ่มสาธิต

หลังดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการดูแลลูกของพ่อแม่วัยรุ่น ๓ เดือน

เรื่องเดิมที่นี่

เราได้นัดหมายกลุ่มพ่อแม่วันรุ่นมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์

สมาชิกส่วนใหญ่ได้รับผลลัพธ์ที่ดีจากการปรับเปลี่ยนในแบบของตนเอง

สมาชิก๒ราย เปลี่ยนได้ในระดับเป็นตัวอย่างให้คนอื่นๆได้

สมาชิกกลุ่มใหญ่ หย่อนการปฏิบัติลง

มีสมาชิก ๑ รายกลับไปสูบรรยากาศและปัญหาเดิมๆ

บรรยากาศการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แบบสบายๆ

ร่วมกับการที่สมาชิกสนิทสนมกันระดับหนึ่ง

ทำให้สมาชิกได้ วิธีการดีๆ มุมมองใหม่จากเพื่อนสมาชิกคนอื่นๆ

เป็นแรงกระตุ้นและกำลังใจในอันที่จะตั้งใจเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นต่อไป

สมาชิกเห็นประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

และนัดพบกันทุก ๒-๓ เดือน

(ขอบคุณภาพประกอบจาก 123rf.com)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพื่อนพ่อแม่ความเห็น (0)