หลักสูตร "การดูพระแท้" ปรับใหม่ 9 มีนาคม 2558

สรุปแนวคิดการสอน

จากบทเรียนของการสอนในห้อง "เรียนเชิงปฏิบัติการ" (Workshop) ในหัวข้อ "การดูพระแท้"
ในวันที่ 1 มีนาคม 2558 ที่ เคยูโฮม กทม.
****************************
หลังจากให้เวลาทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตอบประเด็นการประเมินแล้ว ก็ปรากฏว่า มีการตอบกลับไม่มากนัก
ผมจึงปรับใช้วิธีการประเมินจากพฤติกรรมเป็นหลัก ที่พบว่า ระดับการพัฒนาการยังหลากหลายมาก
ทั้งการประเมินผลลัพธ์การเรียน จากการตอบสนองที่เกิดขึ้น ทั้งในกลุ่มไลน์ และกลุ่มเฟส ทำให้ได้ข้อคิดว่า
ผู้เข้าเรียนมีการตอบสนองหลายระดับมาก ทั้งระดับความรู้ และความสนใจ
ผมจึงมาคิดแยกระดับการสอนที่น่าจะสมบูรณ์ ครบถ้วน และสนับสนุนความสนใจเฉพาะเรื่อง และมีการพัฒนาการที่ดี และ มั่นคงนั้น น่าจะจำแนกได้ 3 ระดับใหญ่ๆ ได้ ดังนี้

1. ระดับ 1 ขั้นพื้นฐาน ความรู้เบื้องต้น

ที่มีหัวข้อหลักๆ 4 ประเด็น ได้แก่
ก. ประวัติการสร้างโดยรวม
ข. มวลสารที่ใช้ และพัฒนาการของการใช้มวลสาร
ค. พัฒนาการของเนื้อหาของมวลสารแต่ละชนิด
ง. ผลลัพธ์ และรูปลักษณ์ของพื้นผิว และลักษณะของวัสดุที่ใช้สร้างพระแท้

2. ระดับ 2 ขั้นกลาง ความรู้ในการการจำแนกเก๊-แท้ เฉพาะเนื้อ ลักษณะพระแท้ดูง่าย ดูยาก และที่พบจริงในระดับตลาดล่าง ที่อาจจะจะต้องแบ่งเป็นเรื่องๆไป ตามประเด็น และระดับความสนใจของผู้เข้าเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2.1. ดิน หิน ดินดิบ ดินเผา หินเผา
2.2. ชิน สำริด ชินเงิน สนิมแดง ชินเขียว
2.3. ผง ปูนเปลือกหอย ผงใบลาน
2.4. ว่าน ว่านผสมดิน ว่านชุบรัก
2.5. โลหะ รูปหล่อ สำริด ทองแดง ทองเหลือง

3. ระดับ 3 ขั้นสูง เฉพาะกรุ เฉพาะวัด เฉพาะพิมพ์ เฉพาะเนื้อ

นอกจากนี้ก็น่าจะมี หลักสูตรพิเศษ

4. หลักสูตรเร่งรัด เฉพาะกิจ เฉพาะเรื่อง เฉพาะประเด็น ตามคำขอ และตามความสนใจเฉพาะกลุ่ม เฉพาะบุคคล

จึงขอคิดดังๆ มาเพื่อขอความเห็นอีกครั้งหนึ่งครับ เผื่อใครจะช่วยเสริมอะไรได้อีก
เผื่อจะได้จัดแบบจำแนกเนื้อหา และระดับได้อย่างถูกต้อง ตรงกับความสนใจมากที่สุดครับ
ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนประวัติศาสตร์จากของเก่าความเห็น (0)