ติดต่อ

  ติดต่อ

UKM-8 : การยกมาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขไทยสู่ Southeast Asia


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 5 เรื่องเล่าที่ 5
ผู้เล่า : เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์
จาก : มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง : การยกมาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขไทยสู่ Southeast Asia

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         เครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขไทย 16 มหาวิทยาลัย ได้เป็นแกนนำในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาสาธารณสุข และขยายสู่เครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขใน Southeast Asia โดยมีการศึกษาร่วมกันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันต่าง ๆ

         ขณะนี้ ได้กำหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาสาธารณสุขสำหรับใช้ในเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขใน Southeast Asia ร่วมกันกำหนด Accreditation Guideline เพื่อแต่ละมหาวิทยาลัย จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการ Self Assessment, Pre-review และ Benchmarking

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. แรงจูงใจจากพระราชดำรัสใน จากสมเด็จพระราชบิดา   
         2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกแห่ง   
         3. ความร่วมมือร่วมใจ อย่างจริงใจ ของสถาบันเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ   
         4. องค์การอนามัยโลก ให้การสนับสนุน เพื่อยกระดับสาธารณสุขใน Southeast Asia  

คุณลิขิต
         1. นายอนุวัทย์ เรืองจันทร์
         2. นางสาวมาดา ชยทัตโต

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 58720, Created: , Updated, , License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, Read: Click

ความเห็น (0)