What is a HPO?


สมรรถนะสูงขององค์กร มีเพื่อประสิทธิผลของความสามารถในการแข่งขัน โดยการสร้างความสมดุลของความจำเป็น ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก

What is a HPO?

HPO คืออะไร?

พันเอก มารวย ส่งทานินทร์

maruays@yahoo.com

7 มีนาคม 2558

บทความเรื่อง HPO คืออะไร? นำมาจาก What is a HPO? ซึ่งประพันธ์โดย Leigh Goessl

ผู้ที่สนใจเอกสารแบบ PowerPoint (PDF file) สามารถ Download ได้ที่ http://www.slideshare.net/maruay/what-is-a-high-performance-organization-hpo

High Performance Organization (HPO)

 • องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) คือองค์กรที่เน้นบุคลากรโดยดึงสิ่งที่ดีที่สุดของบุคลากรมาใช้ประโยชน์ ส่งผลให้องค์กรเกิดความยั่งยืน

People are assets

 • บุคลากรคือสินทรัพย์ขององค์กร (ไม่ใช่ทรัพยากร) ซึ่งส่งผลให้บุคลากรมีความสุข เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น และมีความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จในการทำงาน
 • องค์กรมีการมอบอำนาจให้บุคลากร เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร
 • องค์กรให้คุณค่ากับความแตกต่างของบุคลากรที่มีพื้นฐานแตกต่างกัน เพื่อสร้างนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และ การเพิ่มคุณค่า

Mobilize teams

 • การทำงานเป็นทีมคือหัวใจสำคัญ
 • การบริหารในแนวราบหรือลำดับชั้นน้อย และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการทำงานเป็นทีม ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด
 • โครงสร้างแนวดิ่งยังคงมีอยู่ได้ เพื่อการมีส่วนในการสร้างคุณค่าให้กับทีม

Integrates the newest technologies

 • การอบรมให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต (เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารค่าใช้จ่าย) และทำให้บุคลากรมีเวลาเพิ่มขึ้นในการทำงานเฉพาะกิจที่มีความสำคัญอื่น ๆ

Focuses on growth and development

 • องค์กรเจริญเติบโต ได้ด้วยการเรียนรู้ และการก้าวไปข้างหน้า
 • การอบรมและการประชุมสัมมนา เป็นแนวทางหนึ่งในการเรียนรู้
 • จากผลการศึกษาพบว่า องค์กรที่ให้อิสระและเปิดโอกาสให้มีความก้าวหน้า บุคลากรจะมีความสุขและมีผลงานออกมาดีกว่าการควบคุมอย่างเคร่งครัด

Goal objectives

 • องค์กรมีความมุ่งมั่น ที่จะบรรลุเป้าประสงค์ หรือทำได้เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และทำให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ
 • องค์กรสามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้โดย วิสัยทัศน์ และค่านิยมร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

Oriented to achieve

 • องค์กรบริหารจัดการโดยใช้การบริหารจัดการแบบรวมที่เรียกว่า Total Quality Management (TQM)
 • ปรัชญาของ TQM คือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการเน้นที่คุณภาพ ทำให้เกิดความพึงพอใจของบุคลากรและลูกค้า ซึ่งส่งผลในการเพิ่มคุณค่าต่อธุรกิจ

สรุป HPO status

 • สมรรถนะสูงขององค์กร มีเพื่อประสิทธิผลของความสามารถในการแข่งขัน โดยการสร้างความสมดุลของความจำเป็น ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
 • นี่คือกรอบในการประพฤติขององค์กรที่ประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจ

***************************************

หมายเลขบันทึก: 587153เขียนเมื่อ 7 มีนาคม 2015 18:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 มีนาคม 2015 18:41 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี