Five Keys to Building a HPO


การเดินทางสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ไม่มีที่สิ้นสุด


5
เคล็ดลับสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง

Five Keys to Building a HPO

พันเอก มารวย ส่งทานินทร์

maruays@yahoo.com

7 มีนาคม 2558

บทความเรื่อง 5 เคล็ดลับสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง นำมาจากเรื่อง The Five Keys to Building a High-Performance Organization ประพันธ์โดย Frank Buytendijk

ผู้ที่สนใจเอกสารแบบ PowerPoint (PDF file) สามารถ Download ได้ที่ http://www.slideshare.net/maruay/five-keys-to-building-hpo

HPO's 5 characteristics

 • 1. มีเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน
 • 2. มีค่านิยมร่วม
 • 3. เน้นยุทธศาสตร์และมีความสอดคล้อง
 • 4. มีความคล่องตัว
 • 5. มีรูปแบบธุรกิจแบบมีส่วนร่วม

Five Keys to Building a High-Performance Organization

1. The Mission: Set Ambitious Targets

 • พันธกิจ คือ กลไกที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
 • ยุทธศาสตร์ขององค์กร จะมีการเชื่อมโยงพันธกิจไปสู่วัตถุประสงค์ระดับบุคคลของบุคลากรในองค์กรทุกคน
 • พันธกิจที่ดีจะมีการระบุถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม
 • พันธกิจที่ยิ่งใหญ่จะระบุเพิ่มเติม ถึงวิธีการที่ใช้ในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร
 • กระบวนการบริหารจัดการขององค์กร มีหน้าที่ทำให้พันธกิจเกิดเป็นรูปธรรม โดยระบุวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดความสำเร็จ ของยุทธศาสตร์ เพื่อใช้ในการระบุการบรรลุของเป้าประสงค์ขององค์กร

2. Pinpoint Shared Values

 • ทุกองค์กรมีค่านิยมอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเขียนไว้หรือไม่ก็ตาม
 • บุคลากรที่ว่าจ้างใหม่ ถ้าเข้าไม่ได้กับค่านิยมขององค์กร จะทนอยู่ไม่ได้ ก็มักลาจะออกแต่เนิ่น ๆ
 • ในองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ค่านิยมขององค์กรจะสอดคล้องกับค่านิยมของลูกค้า
 • การเน้นที่ค่านิยมเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในทางธุรกิจ ว่าแผนการใดจะประสบความสำเร็จ
 • ดังนั้นกระบวนการตัดสินใจทุกเรื่องราว องค์กรควรใช้ค่านิยมเป็นตัวตัดสิน

Three questions

 • 1. วัตถุประสงค์ของแผนนั้น สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กรหรือไม่
 • 2. วัตถุประสงค์ของแผนนั้น สอดคล้องกับค่านิยมของลูกค้าหรือไม่
 • 3. แผนการนั้นช่วยสานสัมพันธ์ของค่านิยมขององค์กรและค่านิยมของลูกค้าให้เพิ่มขึ้นหรือไม่

IKEA

 • แสดงถึงเบื้องหลังตัวชี้วัดมีความสำคัญกว่าชื่อของตัวชี้วัด
 • เมื่อบริษัทได้ตั้งค่านิยมที่เป็นที่รู้จักกันดี (ของแต่งบ้านแปลกใหม่ ราคาถูก ต้องประกอบเอง) การใช้ตัววัดเป็นเพียงผลพลอยได้ของกระบวนการ

3. How to Execute

 • การทำให้สำเร็จมีความสำคัญเทียบเท่าแผนยุทธศาสตร์
 • ดังนั้นวิธีสร้างความสอดคล้อง ประการแรกคือ การสร้างตัวชี้วัดในระบบป้อนกลับ เพื่อจะได้รู้ว่าแผนยุทธศาสตร์ มีการดำเนินการถึงขั้นใดแล้ว
 • ระบบการวัดผลจะต้องไล่เรียงลงไปถึงทุกส่วนขององค์กร

Management loops

 • วงจรในสุดเป็นการวัดผลการปฏิบัติงานประจำ เช่น ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย คุณภาพของกระบวนการ
 • วงจรด้านนอก จะไม่ยุ่งกับงานประจำ เป็นเป้าหมายใหม่และตัววัดผลใหม่ หรือเป็นตัววัดผลกระบวนการทำงานประจำที่ต้องมีเพิ่มเติม

Ter Beke

 • เป็นบริษัทตัวอย่างในการเชื่อมโยงของพันธกิจ
 • ทุกโรงงานมีการใช้ลิขิตสมดุล (balanced scorecard) และทุกหน่วยในโรงงานก็มีลิขิตสมดุลของตนเอง และมีการเชื่อมโยงกับลิขิตสมดุลองค์กร
 • การจ่ายเงินตอบแทนมีการผูกกับลิขิตสมดุลขององค์กร ดังนั้น แผนยุทธศาสตร์ กระบวนการบริหาร และเป้าประสงค์ของบุคลากร จึงมีการเชื่อมโยงกัน

4. Data and Process Standardization

 • จัดทำข้อมูลและกระบวนการให้เป็นมาตรฐาน โดยมีการแลกเปลี่ยนกันของข้อมูลและตัวชี้วัด
 • องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง จะมีการจัดการบริหารข้อมูลข่าวสารที่ดี
 • การที่ไม่มีมาตรฐานของข้อมูล ทำให้การเทียบเคียงภายในเป็นไปไม่ได้

Data Management

 • การบริหารข้อมูลต้องเริ่มที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง
 • องค์กรควรให้ความสนใจ 3 กิจกรรมคือ การบริหารจัดการข้อมูล การบูรณาการข้อมูล และ คุณภาพของข้อมูล

5. Agility Is Key

 • องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง จะมีความคล่องตัวสูง สามารถระบุการเปลี่ยนแปลงและมีการปรับตัวได้อย่างดี หรือดียิ่งกว่านั้น ด้วยการเป็นผู้กำหนดการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเสียเอง

Four primary ways to create agility

 • 1. โดยการบริหารแบบรวมศูนย์ ของกระบวนการ ข้อมูล และระบบ
 • 2. การให้ผู้อื่นรับเหมาช่วงต่อ
 • 3. การจัดการสินค้าคงคลังอย่างดีเยี่ยม
 • 4. การบริหารจัดการโดยใช้โครงการเป็นหลัก

Oracle

 • บริษัท Oracle มีความคล่องตัวสูงเพราะมีกระบวนการและระบบที่เป็นมาตรฐาน
 • เมื่อเปลี่ยนแปลง ก็สามารถนำไปใช้ทั่วทั้งโลก
 • ระบบการรวมศูนย์เหมาะกับ Oracle เพราะมีระบบโครงสร้างและระบบการนำที่เหมาะสม

To become high-performance

 • เริ่มด้วยการวิเคราะห์หาช่องว่าง (gap analysis)
 • กำหนดค่านิยมหลักขององค์กร และของลูกค้า
 • กำหนดยุทธศาสตร์ความคล่องตัวที่ดีที่สุด
 • สะสางองค์กร (ระบบการรายงาน)
 • ทำคลังข้อมูลที่มีคุณภาพ ที่เป็นมาตรฐาน ทั้งระบบ ทั้งผู้ส่งมอบ ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และวัสดุ

สรุป The journey is the destination

 • การทำให้สำเร็จ เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องที่ไม่มีวันหยุด
 • การเดินทางสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงก็ไม่มีที่สิ้นสุด
 • ทุกย่างก้าวมีคุณค่า เพราะมีส่วนช่วยในการพัฒนาองค์กรไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

****************************************

หมายเลขบันทึก: 587152เขียนเมื่อ 7 มีนาคม 2015 18:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 มีนาคม 2015 18:36 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี