UKM-8 : การพัฒนาการวิจัยในคณะเภสัชฯ มน.


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 4 เรื่องเล่าที่ 2
ผู้เล่า : นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์
จาก : มหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง : การพัฒนาการวิจัยในคณะเภสัชฯ มน.

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         มีทุนการศึกษามากส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อได้หลายคน เมื่ออาจารย์กลับมามาก (5 ปีที่แล้ว) ก็เริ่มพัฒนางานวิจัย ปัจจุบันมีอาจารย์ปริญญาเอก 33 คนจาก 45 คน หาทุน , ครุภัณฑ์  

         1. หาทุนวิจัยให้ โดยจัดสรรทุนเบื้องต้นก่อน (ปีละ 500,000/ 5 ปี) หลังจากนั้น 1 ปี ก็ไปขอทุนภายนอกให้ได้ ในปีที่ผ่านมาได้ทุนวิจัยจากภายนอกมาประมาณ 50 ล้านบาท  

         2. มุ่งวิจัยในเรื่องสมุนไพร อาจารย์ในคณะก็จะหาหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสมุนไพร เพื่อให้เป็นในทิศทางเดียวกัน  

         3. ติดต่อนักวิจัยอาวุโสจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาเป็นที่ปรึกษาหรือร่วมโครงการวิจัย  

         4. สนับสนุนทุนเพื่อให้ไปเสนอผลงานต่างประเทศ + ทุนตีพิมพ์ ทุกปี  

         5. จัดซื้อครุภัณฑ์โดยใช้เงินรายได้คณะ ให้เครื่องมือเป็นของส่วนกลาง ทุกคนมีสิทธิใช้  

         6. ทุกคนมีส่วนร่วม มีเครือข่ายภายในภายนอกมหาวิทยาลัย

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. สนับสนุนทุนปัจจัยพื้นฐาน เช่น ทุนการศึกษา ทุนการวิจัย  

         2. การบริหารอย่างมีส่วนร่วมมีเครือข่ายภายในภายนอกมหาวิทยาลัย  

คุณลิขิต
         1. ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล
         2. นางสาวพนารัตน์ น้อยด้วง

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization#นุวัตร#วิศวรุ่งโรจน์

หมายเลขบันทึก: 58694, เขียน: 11 Nov 2006 @ 14:33 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)