UKM-8 : การสอน”จิตวิญญาณ” ให้นักศึกษาแพทย์ที่ มอ.


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 3 เรื่องเล่าที่ 8
ผู้เล่า : ถวัลย์ เบญจวัง
จาก : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง : การสอน”จิตวิญญาณ” ให้นักศึกษาแพทย์ที่ มอ.

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         อาจารย์ถวัลย์ ได้รับงานเป็นรองคณบดีฝ่ายบุคลากร คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นครั้งแรก การสอนนักศึกษาแพทย์ที่ มอ. มี 13 สาขา อาจารย์ถวัลย์รับผิดชอบสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งเน้นการสอนทางด้านจิตวิญญาณ การมองคนไข้ ตามที่สมเด็จพระราชบิดาทรงสอนไว้ “ไม่ได้สอนให้คุณเป็นแพทย์ แต่สอนให้คุณเป็นคนด้วย”

         อาจารย์แพทย์ทางด้านคลินิก เช่น อายุรศาสตร์ สูตินรีศาสตร์ เน้นด้านวิชาการ ส่วนทางเวชศาสตร์ครอบครัว ยึดการสอนที่เน้นทางด้านกาย จิต สังคม และ “จิตวิญญาณ” คือ การสอนนักศึกษาแพทย์ให้มองดูคนไข้แบบองค์รวมด้วยความเอื้ออาทร แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมบริการ เช่น พยาบาล นักจิตวิทยา แต่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแพทย์สาขาอื่นน้อย

         ปัจจัยความสำเร็จด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ คือ มีความเชื่อมั่นว่านักศึกษาแพทย์รุ่นใหม่เมื่อจบออกไปเป็นแพทย์แล้วดีขึ้น เพราะมีความเข้าอกเข้าใจและเอื้ออาทรต่อคนไข้ เนื่องจากในกระบวนการเรียนการสอนมีการพานิสิตแพทย์ออกไปเยี่ยมคนไข้ที่บ้าน ทำให้เกิดความรู้ในสภาพที่เป็นจริง

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. ความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น  

คุณลิขิต
         1. อาจารย์สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์
         2. นางสาวขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization#ถวัลย์#เบญจวัง

หมายเลขบันทึก: 58691, เขียน: 11 Nov 2006 @ 14:18 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • เข้ามาตรวจสอบข้อมูลครับ
  • ท่านอาจารย์นายแพทย์ถวัลย์ (ผศ.) เป็นสมาชิกกลุ่ม 3 ในการ ลปรร.ครับ
  • ผมและคุณขวัญตระกูลทำหน้าที่คุณลิขิต
  • ให้ผู้เล่าตรวจทาน 3 รอบ แต่ท่านตรวจแค่ 2 รอบก็ลงตัว ออกมาเป็นบันทึกนี้
  • มีรูปของท่านฝากไปให้ท่าน เผื่อเข้ามาเยี่ยมบันทึกนี้ครับ

เบื้องหลังภาพถ่าย