ความรู้...จากส่วนตัวเป็นขององค์กร

โลตัส

MySpace Layouts
ความรู้...จากส่วนตัวเป็นขององค์กร
โลตัสแบ่งความรู้ของคนเราไว้เป็นสามประเภทคือ ความรู้โดยนัย หรือ Tacit Knowledge ซึ่งก็คือความรู้ที่ไม่สามารถแสดงออกมาให้จับต้องได้ เช่น ความรู้ที่อยู่ในหัวสมองเราความรู้ประเภทที่สองคือความรู้ที่ชัดแจ้ง หรือ Explicit Knowledge ซึ่งก็เป็นความรู้ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงลงมาเป็นเอกสารหรืออื่น ๆ ที่สามารถจับต้องได้ และส่วนที่สามคือความรู้ที่ฝั่งอยู่ในองค์กร หรือ Embedded Knowledge ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ชัดเจนในกระบวนการ สินค้า และบริการ ในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร องค์กรต่าง ๆ อยู่ได้ เพราะความรู้ ดังนั้นองค์กรจึงต้องสนับสนุนพนักงานในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญจากนั้นก็ต้องพยายามที่จะนำความรู้ตรงนั้นให้กลายมาเป็นความรู้ขององค์กรเพื่อไว้สำหรับพนักงานคนอื่น ๆ ซึ่งก็จะทำให้การพัฒนาเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและไม่มีความรู้ที่สูญเสียตามพนักงานคนใดคนหนึ่งที่ออกจากองค์กรไป
การจัดการด้านความรู้ตามแบบของโลตัสคืออะไร ?

โลตัสให้คำนิยามของโนว์เลดจ์ เมเนจเมนท์ว่า เป็นขบวนการที่สร้างเสริมระบบการทำงานประสานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม โดยการนำข้อมูลข่าวสารและความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งความชำนาญในแต่ละบุคคลมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะก่อให้เกิดผลบริบูรณ์ทางธุรกิจและสามารถแข่งขันในตลาดได้ ทั้งนี้การบริหารและการจัดการด้านความรู้จะเกิดขึ้นได้ต้องอยู่ที่ว่าองค์กรนั้น ๆ สามารถรู้ว่ามีอะไรบ้างที่พวกเขารู้ และนำสิ่งที่รู้มาทกให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
 
layout for myspace

 

โลตัส กับ การจัดการด้านความรู้
โลตัส เป็นผู้นำตลาดทางด้านการจัดการด้านความรู้ โดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง โดยเป็นผู้เดียวที่สามารถนำเสนอโซลูชั่นการจัดการด้านความรู้ให้กับลูกค้าได้ ณ วันนี้ ผลิตภัณฑ์ และบริการของโลตัส เป็นแกนหลักที่ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนข้อมูล (Data), ข่าวสาร (Information) ให้กลายเป็นความรู้ (Knowledge) ซึ่งโลตัสกำลังช่วยให้ลูกค้าทำการสร้าง และพัฒนาทรัพย์สินทางความรู้เพื่อให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และก่อให้เกิดผลบริบูรณ์ทางธุรกิจและนวัตกรรม

การจัดการด้านความรู้คือส่วนผสมระหว่าง People / Places / Things
ในมุมมองของโลตัสเชื่อว่า
องค์ประกอบสำคัญของการบริหารและ
จัดการความรู้ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังนี้

People หมายถึง บุคคลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นนักประพนธ์ เพื่อนร่วมงาน ผู้เชี่ยวชาญ ลูกค้า เพื่อน หรืออื่น ๆ หรือแม้แต่ผู้ที่กำลังสนทนา กำลังแลกเปลี่ยนและเชื่อมต่อข้อมูลอยู่บนออนไลน์ หรือบนอิเล็กทรอนิกส์เมล์ ระหว่างการประชุมผ่านวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ และการใช้งานบนคอร์ปอเรต เยลโล่ เพจเป็นต้น ซึ่งโลตัสมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถรองรับการทำงานตรงนี้ คือ Sametime และ ExpertNetwork

Places หมายถึง สถานที่ซึ่งมีการถ่ายทอดและร่วมกันใช้ข้อมูลความรู้ ไม่ว่าจะด้วยการตั้งคำถามหรือการแสดงความคิดเห็น เช่น การประชุมบนเครือข่าย (Online Meeting) และบนระบบการทำงานประสานร่วมกัน (Collaborative) โดย Places จะเป็นที่ซึ่ง People สามารถทำงานประสานร่วมกันได้ สามารถแชร์ความคิดเห็น สามารถตั้งคำถามและหาคำตอบ โดยโลตัสมีผลิตภัณฑ์ที่รองรับส่วนนี้ได้ คือ Domino R5 quickPlace และ LearningSpace

Things หมายถึง เนื้อหา ความรู้ ภูมิปัญญา หรือ ข่าวสาร ทั้งที่เป็นโครงสร้างสำเร็จ (Structured Content) และที่ยังไม่เป็นโครงสร้างสำเร็จ (Unstructured content) รวมถึงสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นและได้รับมา หรือจากการแยกแยะ การแชร์ข้อมูล จากการสืบค้นหา จากโปรแกรมครอว์เรอร์ จากเอเย่นต์ และจากโปรแกรมไมนิ่ง ซึ่งโลตัสมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถรองรับการทำงานตรงนี้ คือ Note Headlines, Domino Catalog, Extended Search, Domino.Doc, และ Domino Workflow
MySpace
ผู้ชายไม่เป็นเพื่อนกับผู้หญิง
G-JR

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM

คำสำคัญ (Tags)#km

หมายเลขบันทึก: 58686, เขียน: 11 Nov 2006 @ 14:09 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)