• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

UKM-8 : การจัดการความรู้ใน ม.วลัยลักษณ์


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 4 เรื่องเล่าที่ 1
ผู้เล่า : จาตุรนต์ ชูเกลี้ยง
จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่อง : การจัดการความรู้ใน ม. วลัยลักษณ์

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         อบรม KM ในหัวข้อ “การจัดการความรู้ใน ม. วลัยลักษณ์” กับพนักงาน 4 รุ่น ประมาณ 3 วัน จะมีรุ่นที่ 5 ภายในปลายเดือนธันวาคม เน้นการจัดการความรู้สึกก่อน เนื่องจากธรรมชาติของคนมีการสร้างกรอบ ต้องเอากรอบออกก่อน นำเอา Walkrally มาใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อสลายกรอบและนำเอาศักยภาพใหม่ของแต่ละคนมาใช้ ผลัดกันเป็นผู้นำเป็นผู้ตามผลได้รับดีมาก มีการประสานงานตามหน่วยงานดีขึ้นและขยายผลไปใช้แต่ละหน่วยงาน

         คนที่นำไปเข้าร่วมกระบวนการเป็นคนที่มีกรอบความคิด ขาดการประสานงานที่ดี หลังจากที่เข้าร่วมประชุม KM และ ดูผลจากเพื่อนร่วมงานที่มีการตอบรับที่ดีกับคนที่เข้าร่วมประชุม ใช้การสัมภาษณ์เป็นตัวชี้วัด

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. ใช้รูปแบบกระบวนการจัดการความรู้สึกในกิจกรรมกระบวนการกลุ่ม  
         2. การแลกเปลี่ยนกลุ่มย่อย (นอกสถานที่)  

คุณลิขิต
         1. ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล
         2. นางสาวพนารัตน์ น้อยด้วง

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 58692
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)